Minister Ramdin: “Geen enkele concessie gedaan in kwestie visvergunningen”

De regering heeft geen enkele concessie gedaan in kwesties die spelen in de relatie met Guyana. Ook niet in de kwestie van visvergunningen aan Guyanese vissers. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) zei maandag 17 oktober in de Assemblee, dat er nogal verwarring schijnt te bestaan over wat tijdens besprekingen tussen beide landen wel is gezegd en is begrepen. 

Minister Ramdin heeft met zijn Guyanese ambtgenoot Hilton Todd onlangs in Lima, Peru, afgesproken dat de nationale grenscommissies van beide landen op 31 oktober besprekingen zullen voeren. Er zullen lopende grensissues worden besproken. Daarbij zal niet over de uitgifte van visvergunningen worden gesproken, maar wel duidelijkheid worden verschaft over wat volgens de wet- en regelgeving kan en niet kan. Guyana zal aangeven wat men wil en verwacht van Suriname. Pas wanneer zaken duidelijk zijn voor partijen zal over eventuele volgende stappen worden gesproken, verduidelijkte minister Ramdin maandag tijdens de openbare vergadering van de Nationale Assemblee. 

Overleg

De minister blijft erbij, dat de Surinaamse regering niet via de media met Guyana communiceert. Dat gebeurt via de diplomatieke kanalen en de bestaande overlegstructuren. Er zijn diplomatieke nota’s gestuurd en de Guyanese ambassadeur in Paramaribo is ontboden. Ook de informele kanalen worden in de communicatie met de Guyanese autoriteiten benut.

Minister Ramdin heeft recentelijk in de marge van een vergadering van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) in Peru, Lima, een bespreking gehad met zijn Guyanese ambtgenoot. Er is daarbij niet alleen over grenskwesties en visvergunningen gesproken, maar ook over de stand van zaken van de strategische dialoog en samenwerking tussen beide landen zoals afgesproken tijdens het bezoek van president Chandrikapersad Santokhi aan Guyana in augustus 2020.

Er is ook gesproken over een presidentiële topontmoeting tussen Suriname en Guyana. Die zal nog voor het einde van dit jaar plaatsvinden. De ontwikkelingen in de olie en gas-industrie kwam ook aan de orde, alsook de samenwerking op het gebied van veiligheid. In Lima is ook gesproken over de stand van zaken met betrekking tot de Suriname-Guyana Business Council.

Onacceptabel

Met betrekking tot uitspraken over mogelijke “onheuse” behandeling van Surinaamse bedrijven die in Guyana opereren zegt Ramdin dat Suriname zulks niet zal accepteren. Behalve dat de Surinaamse bedrijven miljoenen in de Guyanese economie hebben geïnvesteerd, zorgen de bedrijven voor werkgelegenheid en dragen zij conform de wettelijke regelingen van Guyana belasting af.

De Surinaamse bedrijven in Guyana opereren volledig binnen het wettelijk kader van Guyana. Een onheuse behandeling druist in tegen de principes van internationale handel en regels van de Caricom. “Dat kan niet vergeleken worden met de kwestie van visvergunningen”, zegt Ramdin. Hij zegt nog enkele dagen geleden contact te hebben met enkele Surinaamse bedrijven. Alles schijnt daar goed te gaan. 

Hij benadrukte, dat Suriname in de relatie met Guyana voorstander blijft van constructief overleg. Er zullen tussen landen die een grens met elkaar delen altijd issues spelen, ook in de toekomst.

SS   

error: Kopiëren mag niet!