Suriname maakt verdere afspraken met IMF, IDB en Wereldbank

Een delegatie van het ministerie van Financiën en Planning en de Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft de jaarvergaderingen 2022 van het IMF en de Wereldbank in Washington DC bezocht. Daarbij zijn gesprekken gevoerd met deze financiële instanties. Deze gesprekken kunnen allen als goed en positief gekwalificeerd worden, aldus het ministerie van Financiën en Planning in een maandag 17 oktober uitgebracht persbericht. 

De gesprekken stonden van Surinaamse zijde onder leiding van minister Albert Ramdin van Financiën en Planning ad interim. Er zijn door de Surinaamse deskundigen ook diverse gesprekken op technisch c.q. projectniveau gevoerd met de IDB (Inter-American Development Bank) en het IMF (Internationaal Monetair Fonds). 

IMF

Met het IMF is een follow-up gesprek gevoerd om aan de afspraken, die gemaakt waren tussen president Chandrikapersad Santokhi en de managing director Kristalina Georgieva op 16 september, verdere invulling te geven. Tijdens dat onderhoud was aangegeven dat er een bijstelling van het programma zou komen, gericht op het voorzien in wat extra ruimte voor sociale programma’s, subject-subsidies en meer flexibiliteit in het monetair- en wisselkoersbeleid. Beide partijen waren tevreden met het werk dat door de technische teams verricht is en de voortgang tot nu toe. De bijstelling van het IMF-programma is in haar eindfase.

IDB

De minister werd bij de IDB ontvangen door waarnemend president Reina Irene Meija Chacon. Ook hier werd een terugkoppeling gemaakt met de afspraken tijdens het bezoek van president Santokhi in september jongstleden. Er werd stilgestaan bij de prioriteiten op gebied van het sociaal vangnet, de infrastructuur, agribusiness, hernieuwbare energie, klimaatverandering en carbon strategie, en de schuldherschikking. 

Er werden mogelijkheden besproken om projecten versneld uit te voeren en ten behoeve daarvan ook technische assistentie ter beschikking te stellen. Er is aandacht gevraagd voor ondersteuning van de private sector waarbij projecten eventueel via IDB Invest kunnen worden gefinancierd en uitgevoerd. 

De IDB gaf aan dat Suriname ook in de komende periode op haar ondersteuning mag rekenen. Voor dit jaar zullen er voor Suriname nog drie projecten voor een bedrag van USD 210 miljoen door de IDB Board worden goedgekeurd.

Wereldbank

Bij de Wereldbank werd minister Ramdin ontvangen door vicepresident Philippe Jaramillo. Aan de orde kwam het Country Partnership Framework voor Suriname, dat nu geformuleerd wordt en waarvoor verschillende missies door de Wereldbank zijn uitgezonden. De eerder genoemde prioriteiten zijn van Surinaamse zijde aangegeven, aangevuld met Public Sector Reform en het Savings and Stabilization Fund. 

Ook werd over de rehabilitatie en beheer van het Saramaccakanaal gesproken, dat thans in uitvoering is en van belang is voor de ontwatering van Paramaribo. Er is aandacht gevraagd voor ondersteuning aan de private sector via de International Finance Corporation (IFC, onderdeel van de World Bank Group) en via Public Private Partnerships in samenwerking met het ministerie van Openbare Werken.  

De International Development Association (IDA) poot van de Wereldbank doet schenkingen en goedkope financiering voor ontwikkelingsprojecten van lidlanden. Met het oog op de kwetsbaarheid van deze landen vooral vanwege klimaatverandering, zouden meer landen in aanmerking moeten komen voor het IDA-lidmaatschap. Suriname heeft, evenals Belize, een verzoek ingediend om de IDA-status te verkrijgen. De Wereldbank gaf aan dat het verzoek van Suriname in behandeling is.    

Van de zijde van de Wereldbank gaf men aan dat Suriname de komende periode op haar ondersteuning kan rekenen.

Borduursels

  • Volgens het ministerie van Financiën en Planning waren de gesprekken in de VS goed en positief. Maar, uit het persbericht van het ministerie naar aanleiding van die gesprekken, blijkt niet in hoeverre de gevoerde gesprekken werkelijk als ‘goed’ en ‘positief’ te kwalificeren zijn. Ook blijkt uit niets wat nu feitelijk de uitkomsten waren van de gesprekken. Het ministerie gaat totaal niet in op wat besproken is met het IMF, wat het IMF ter tafel heeft gebracht, laat staan wat de algehele uitkomst was van het gesprek. Wat wel duidelijk is, is dat alle gesprekken verdere borduursels zijn van al eerder gevoerde gesprekken en gemaakte afspraken van en door president Santokhi
error: Kopiëren mag niet!