Suralco stelt minnelijke schikking voor aan gepensioneerden

General manager Indredath Ori van Suralco heeft gepensioneerden van de maatschappij die zich hebben verenigd in een actiecomité een minnelijke schikking voorgesteld in de gerechte procedure over de te hanteren US$-koers bij de uitkering van het pensioen.

Niet bindend

Het advocatenkantoor Lim A Po, dat opkomt voor Suralco, heeft het actiecomité per schrijven te kennen gegeven, dat het schikkingsvoorstel niet bindend is.

Uitbetaling in US$

Het voorstel tot de minnelijke schikking houdt onder meer in, dat gepensioneerden die eerder voor een ingezetenen-pensioen hebben gekozen om uitbetaald te worden in SRD, dat nu kunnen omzetten in een pensioensysteem dat in US$ wordt uitbetaald.

Koers van 2011

Suralco gaat bij de omrekening uit van SRD 3,25 voor 2 US$. Deze koers is het equivalent van de koers die in 2011 werd gehanteerd.

Medische voorziening

Volgens het schikkingsvoorstel van Suralco komt de medische voorziening van de gepensioneerden te vervallen. Zijn de bankkosten verbonden aan de overmaking van de pensioenuitkering vanuit de Verenigde Staten van Noord-Amerika voor rekening van de gepensioneerden. De verschuldigde belastingen zijn voor rekening van de gepensioneerde.

Afzien gerechtelijke procedure

Suralco wil volledig ontslagen worden van elke verplichting uit hoofde of in verband met de ingestelde vorderingen in de gerechtelijke procedures. Gesteld wordt, dat de voorgestelde minnelijke schikking alleen zal plaatsvinden als alle eisers afzien van de hangende gerechtelijke procedure en eventuele andere gerechtelijke procedures met de geldontwaarding of nakomingen van pensioenuitkeringen als geschilpunt.

Genereus voorstel

Advocaat Hans Lim A Po acht het voorstel tot minnelijke regeling van zijn cliënt zeer genereus. Onderhandelingen en/of een eventueel tegenvoorstel zal daarom door Suralco worden aangemerkt als een afwijzing van haar voorstel.

Met terugwerkende kracht

De gepensioneerden zijn niet te spreken over het voorstel: “Suralco is meedogenloos. Desondanks zijn wij bereid te praten over het voorstel. De koers van 3,25 is bespreekbaar.  Er moet dan wel sprake zijn van terugwerkende kracht tot november 2015.

HD

error: Kopiëren mag niet!