President Santokhi bespreekt met IsDB financiering van projecten

In het kader van het opstarten en finaliseren van ontwikkelingsprojecten heeft president Chandrikapersad Santokhi zich maandag 17 oktober  laten informeren over diverse mogelijkheden. Het staatshoofd heeft zich met overheids vertegenwoordigers en de Islamic Development Bank (IsDB) gebogen over financieringsmogelijkheden van projecten en de uitdagingen in Suriname. Het gaat om projecten op het gebied van huisvesting, onderwijs, gezondheid, energie en landbouw.

“Sinds deze regering is aangetreden hebben wij uitgekeken naar financieringsmogelijkheden voor ontwikkelingsprojecten. Covid-19 heeft voor heel wat stagnaties gezorgd”, aldus het staatshoofd. De ontmoeting is verder gebruikt om met de betrokken actoren van gedachten te wisselen over het beleid van de regering.

President Santokhi heeft de hoop uitgesproken dat er spoedig overgegaan kan worden tot het opstarten van nieuwe ontwikkelingsprojecten.

Tijdens de beraadslaging is aangegeven dat de IsDB bereid is om Suriname te ondersteunen bij ontwikkelingsprojecten. Vooral tegen de achtergrond dat Covid-19 in heel wat ontwikkelingslanden voor stagnatie in ontwikkeling heeft gezorgd. De regeringsleider heeft zijn dankbaarheid hierover uitgesproken. Hij zegt, dat de regering zich ten volle zal inzetten om de bestaande mogelijkheden optimaal te benutten om zoveel als mogelijk ontwikkelingsprojecten op te starten en te finaliseren.

Minister Albert Ramdin, ad-interim van Financiën en Planning, heeft ook gevraagd naar technische assistentie, vanwege het gebrek aan voldoende technisch kader en uitvoeringscapaciteit. Verder zegt hij dat de regering zich sterk zal maken voor optimale participatie vanuit de particuliere sector. Echter doet hij een beroep op de financiële instellingen om de lat niet overbodig hoog te houden voor bedrijven die oprecht een bijdrage wensen te leveren aan de ontwikkeling binnen verschillende sectoren.

  • Ontwikkelingsprojecten…… de regering zoekt naar financieringsmogelijkheden om dergelijke projecten te kunnen realiseren. Het persbericht van de Communicatie Dienst Suriname (CDS) van maandagavond 17 oktober gaat echter niet in op om welke projecten het gaat. Wel wordt een aantal sectoren genoemd, maar de regering zal ongetwijfeld specifieke projecten op het oog hebben. De vraag is waarom de CDS geen enkele mededeling doet over die zogenoemde ontwikkelingsprojecten. Slechts wordt vermeld, dat het gaat om projecten op het gebied van huisvesting, onderwijs, gezondheid, energie en landbouw. Maar, dat is uiteraard een open deur, immers, het gaat kennelijk om praktisch alle belangrijke beleidsterreinen van de regering. Ook is volstrekt onduidelijk aan welk bedrag gedacht moet worden en/of de regering wellicht in het onderhoud over een bedrag heeft gesproken.
error: Kopiëren mag niet!