Onduidelijkheid over stand van zaken corruptiezaken bij OM

President Chandrikapersad Santokhi zei onder andere tijdens de presentatie van de jaarrede, verheugd te zijn over het feit, dat het Openbaar Ministerie (OM) en de rechterlijke macht, met veel energie, werken naar afronding van reeds ingediende gevallen waar vermoedelijk corruptieve praktijken hebben plaatsgevonden. De president weet echter niet waarover hij praat, als hij zegt dat er zaken zijn ingediend met betrekking tot corruptieve praktijken, omdat hij nooit kenbaar heeft gemaakt dat er corruptieve zaken zijn ingediend en welke deze zijn. Frank (burger) vraagt zich dus af of de president wel de waarheid spreekt.

“We hebben nooit iets hierover gehoord. We hoorden in het begin dat er een internationaal arrestatiebevel was om oud-minister van Financiën Gillmore  Hoefdraad op te pakken, maar daarover is niet veel meer gezegd. Interpol vond geen gronden aanwezig het verzoek van het Openbaar Ministerie te honoreren. Over welke corruptieve zaken heeft de president het dan?”

“Aan de andere kant zien wij, dat het OM slecht naar buiten komt met informatie. Over lopende zaken wordt niets meer vernomen.”

“Er is ook gezegd, dat de anti-corruptie commissie die voortvloeit uit de Anti-Corruptie Wet al is voorbereid en in het komend jaar een feit is. Dat is heel belangrijk, omdat deze president de verkiezing heeft gewonnen, omdat hij de vorige regering heeft beschuldigd van zware malversaties, wanbeleid en het kapot maken van instituten. Dat waren zijn slogans op basis waarvan de bevolking is gaan geloven dat zijn partij een verandering kon brengen en hij tot president is gekozen.”

Frank vervolgt: “Het is inderdaad waar, dat de bevolking zal willen weten dat als je dat hebt gepropageerd, waar die resultaten blijven, want als de resultaten wegblijven kunnen zowel de bevolking als de oppositionele partijen zeggen dat je hebt  gelogen voor de samenleving gewoon om de verkiezingszege te behalen. Je hebt de aantijgingen niet kunnen bewijzen doordat er geen resultaten zijn gepresenteerd.”

Al deze zaken moeten, aldus Frank, onderzocht worden, “want het is ook wel bekend dat het vrij gecompliceerde corruptiezaken zijn waarbij er skills and knowhow nodig zijn om deze te onderzoeken. Maar men komt niet naar buiten, alles gebeurd mysterieus. Doordat alles zo mysterieus gebeurd, begint de bevolking zich af te vragen of er werkelijk sprake was van corruptie of dat men dit heeft opgeblazen alleen om angst aan te jagen om de verkiezing te kunnen winnen”, aldus Frank. 

“Wat ze niet hebben gehaald is Hoefdraad internationaal opgespoord te krijgen. Een slechte voorbereiding van de zaak naar Interpol toe door het Openbaar Ministerie. Hoefdraad mag zich mogelijk vrij bewegen waar hij is. Echter in ons land is er nog een arrestatiebevel.”

Thans wordt de bemensing in orde gemaakt van de Anti Corruptie Commissie. Het valt op, dat in de strafzaak van ex-governor van de Centrale Bank van Suriname Van Trikt deze commissie nog niet was geïnstalleerd. De advocaten hebben toen getamboereerd dat zulks de Anti-Corruptiewet onuitvoerbaar maakt. De Kantonrechter is hieraan voorbij gegaan.

Nu wordt de installatie in orde gemaakt waarbij de wetgever stelt dat van elke voordracht tot benoeming De Nationale Assemblée gemotiveerd in kennis gesteld moet worden door de minister. De voordracht wordt openbaar bekend gemaakt door de minister. Binnen 6 weken na ontvangst van de voordracht deelt De Nationale Assemblée aan de ,inister mee of zij kan instemmen met de voordracht. Indien De Nationale Assemblée niet kan instemmen met de voordracht, dan neemt de minister deze in heroverweging en doet de minister in plaats daarvan aan De Nationale Assemblée een nieuwe voordracht toekomen, die openbaar bekend wordt gemaakt. De openbare bekendmaking vindt plaats door voor een ieder waarneembare aanplakking op de vestigingen van het ministerie van Justitie en Politie, de districtscommissariaten, in ten minste twee dagbladen en op de website van genoemd ministerie. 

Een ieder kan binnen 30 dagen na de datum van de openbare aankondiging bij de minister schriftelijk bezwaar indienen. Na ontvangst van een bezwaar stelt de minister De Nationale Assemblée daarvan  kennis, met een advies van de minister betreffende de gegrondheid van het bezwaar. Binnen 6 weken na ontvangst van het advies deelt De Nationale Assemblée haar bevindingen omtrent het bezwaar aan de minister mee.

Wat opviel bij de voordrachten is, dat het Openbaar Ministerie twee van haar gepensioneerde leden heeft voorgedragen om zitting te nemen in deze commissie, waaronder gepensioneerd hoofdofficier Cynthia Klein-Jules die de openbare aanklager was in de strafzaak Van Trikt en toen de Anti Corruptie Commissie totaal niet noodzakelijk vond.

NK

error: Kopiëren mag niet!