EZ-minister springt in de bres voor importeur na klacht van een consument…

Onder de kop “EZ voert pilotproject verkoopdag uit”, komt minister Rishma Kuldipsingh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (kortweg EZ) donderdag 13 oktober met een persbericht, waarin ze even terugblikt op haar bezoek van 7 oktober aan Nieuw Nickerie. Ze was daar om het lokale EZ-kantoor te bezoeken en ook om de start bij te wonen van een pilotproject inzake een verkoopdag in samenwerking met importeurs om producten zo goedkoop mogelijk aan de consument te brengen. Producten overigens die iedereen in stad en land gewoon bij ‘snesi’ om de hoek kan kopen.

In het persbericht wordt gesteld, dat een consument had aangegeven, dat er vervallen producten werden verkocht. “Dit berust niet op waarheid”, aldus de bewindsvrouwe. “De importeur die de desbetreffende goederen ten verkoop heeft aangeboden, heeft aangegeven dat tijdens de verkoopdag enkele flessen spijsolie schade hadden vanwege de opslag. De consumenten werden wel in de gelegenheid gesteld om die in te ruilen”, zo is te lezen in het korte persbericht. 

  • Je kunt je in gemoede afvragen waarom EZ hiervan melding moet maken in een persbericht. De vraag in deze is, waarom die importeur flessen spijsolie met schade kennelijk ten verkoop heeft aangeboden op die speciale verkoopdag? Dat hoort toch niet? Maar, dat lijkt niet het issue te zijn voor de minister.

Verder stelt het ministerie van EZ, dat zij als een van haar doelen heeft om ondernemers, importeurs en exporteurs te faciliteren en ook om de consument te beschermen. Het ministerie ondersteunt geen acties die tegen de bescherming van de consument zijn. “Tenslotte wil het ministerie deze activiteit om producten zo goedkoop mogelijk aan de consument te brengen verder stimuleren in verschillende districten.”

  • Natuurlijk is de inhoud van dit korte persbericht curieus. Immers, is het werkelijk de taak van EZ om het op deze wijze op te nemen voor een importeur die een product met schade ten verkoop aanbiedt en om ondernemers (waaronder im- en exporteurs) te faciliteren? 
  • Daarnaast zullen velen zich afvragen waarom minister Kuldipsingh in de eerste plaats naar Nickerie moest afreizen voor de start van een verkoopdag – feitelijk voor een paar blikjes sardines – en om haar lokale kantoor te vereren met een bezoekje? Had haar aanwezigheid enige toegevoegde waarde of was het bezoek meer, zoals dat heet, voor de bühne, voor de leuke foto’s?
  • Overigens is het opmerkelijk, dat de minister niet op de hoogte was van de deplorabele staat waarin haar Nickerie-kantoor verkeert. Ieder weldenkend mens zal bij het zien van de beelden van het kantoor – dat een armzalige aanblik vertoonde, een plafond dat op instorten staat, scheuren in muren – gedacht hebben, dat de daar werkende ambtenaren zeker het ministerie op de hoogte moeten hebben gesteld van hun in- en intrieste werksituatie. Maar, neen, mevrouw Kuldipsingh reageerde geschokt toen ze een voet zette in het kantoor en geconfronteerd werd met het feit, dat ‘Paramaribo’ kennelijk geen oog en oor heeft voor de in het district werkzame ambtenaren en de omstandigheden waaronder ze dagelijks moeten werken.

Decentralisatie valt zeker toe te juichen, maar laat de stad er dan wel voor zorgen, dat die decentralisatie op een nette, juiste wijze wordt uitgevoerd en vooral met respect en waardering voor het personeel van de kantoren, dependances, van de ministeries in de districten.

PK

error: Kopiëren mag niet!