DNA-leden praten over wet Beëindiging Lidmaatschap Volksvertegenwoordiger

In het parlement is in commissieverband gesproken over de wet Beëindiging Lidmaatschap Volksvertegenwoordigende. De commissie van rapporteurs (CvR) voor de ontwerpwet heeft onlangs het amendement besproken. De commissie heeft aangegeven waarom de wijzigingen in de wet nodig worden geacht.

Besloten is de rechterlijke macht uit te nodigen voor de volgende commissievergadering, voor feedback op de ontwerpwet. Het doel van deze wet is om ter uitvoering van artikel 68 van de Grondwet en artikel 6 en artikel 20 van de Wet Regionale Organen, nadere regels vast te stellen en de wet houdende regels voor het beëindigen van het lidmaatschap van De Nationale Assemblée te wijzigen. De CvR bestaat uit de leden Cheryl Dijksteel (VHP), Stephen Tsang (NDP), Evert Karto (VHP), Melvin Bouva (NDP), Radjendrekoemar Debie (VHP), Ronny Asabina (BEP) en Mahinderkoemar Jogi (VHP). 

Het artikel 68 van de Grondwet is vaker controversieel. Begin 2021 kwam de wet al ter sprake, nadat oud-parlementariër Sergio Akiemboto zijn ontslagbrief had geschreven aan de president. Akiemboto trachte daarna dat in te trekken. De rechter oordeelde daarbij, dat met zijn brief zijn lidmaatschap van De Nationale Assemblee onmiddellijk werd beëindigd.

In de Grondwet is bepaald, dat het lidmaatschap van De Nationale Assemblee eindigt door ontslag op eigen verzoek.  

error: Kopiëren mag niet!