WWF: Tweederde van wilde dierenpopulaties is verdwenen – Grootste afname in Latijns-Amerika en Caribisch gebied

Het is al langer bekend dat het niet goed gaat met de wilde dieren op aarde, en cijfers uit het Living Planet Report van het Wereld Natuurfonds (WWF) bevestigen het weer. Sinds 1970 zijn populaties wilde dieren gemiddeld met 69 procent afgenomen. “We kunnen het tij nog keren, maar daarvoor is het wel alle hens aan dek.”

Vooral natuurverlies zorgt ervoor dat de grootte van de wilde dierenpopulaties op aarde afneemt. “Die afname zegt uiteindelijk iets over de kwaliteit van het leefgebied”, vertelt onderzoekster Michelle Grooten, een van de auteurs van het rapport. “Wanneer populaties wilde dieren gaan afnemen is dat eigenlijk een eerste indicatie voor het verslechten van de natuur.”

Roze rivierdolfijn Brazilië 

De mens is, zoals vaker geconstateerd, de boosdoener. “Denk hierbij onder andere aan ontbossing, grootschalige landbouw en CO2-uitstoot”, aldus WWF-ceo Kirsten Schuijt. “Met name populaties van zoetwaterdieren zijn het hardst geraakt door vervuild water, overbevissing en de bouw van stuwen en dammen. De populatie van de roze rivierdolfijn in Brazilië (zie foto) is met 65 procent afgenomen door visserij en verlies van leefgebied.” 

Iedere twee jaar controleert het WWF hoe het ervoor staat met de gezondheid van onze aarde. Deze ‘gezondheidscheck’ – genaamd het Living Planet Report – wordt gedaan door bijna honderd internationale wetenschappers. Zij constateren gezamenlijk dat het al langere tijd niet goed gaat met de aarde en het hoog tijd is voor actie.

De onderzoekers spreken van een ‘dubbele noodsituatie’ vanwege de opwarming van de aarde en de afname van biodiversiteit. 

  • Voor het Living Planet Report zijn 32.000 populaties van in totaal 5.230 soorten wilde dieren onderzocht. Latijns-Amerika en het Caribisch gebied zijn de plaatsen waar de grootste afname van wilde dierpopulaties plaatsvindt. De populaties wilde dieren zijn hier sinds 1970 gemiddeld met 94 procent afgenomen.

Klik op deze link om het volledige rapport te kunnen lezen.

error: Kopiëren mag niet!