UNDP wil schuldverlichting voor Suriname

Vier Caribische Gemeenschap (CARICOM) staten zijn opgenomen in 54 landen waarvoor het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) dinsdag 12 oktober heeft opgeroepen tot schuldverlichting, zo bericht onder andere de Jamaica Gleaner.

De UNDP stelt, dat Haïti, Grenada, Suriname en Belize tot de 54 landen behoren waar meer dan de helft van de armste mensen ter wereld woont en die dringend schuldverlichting nodig hebben.

De grootste geografische subgroep onder de 54 is Sub-Sahara Afrika met 25 landen, gevolgd door Latijns-Amerika en het Caribisch gebied met 10 landen.

In een paper met de titel ‘Too Little Too Late’ on International Debt Relief vermijden’ roept de UNDP de rijke landen op om in te grijpen om de 54 landen te helpen.

Het zegt, dat zonder actie de armoede zal toenemen en dat de broodnodige investeringen in klimaatadaptatie en mitigatie eenvoudigweg niet zullen plaatsvinden.

De paper belicht de rimpeleffecten van de reacties van de overheid op de recente economische crisis en de mogelijke gevolgen. Het verklaart waarom schuldsanering niet kan wachten tot de rente daalt of een wereldwijde recessie plaatsvindt.

“Schuldverlichting zou een kleine pil zijn voor rijke landen om te slikken, maar de prijs van niets doen is brutaal voor de armsten ter wereld. We kunnen het ons niet veroorloven om de fout te herhalen om te laat te weinig verlichting te bieden bij het beheersen van de schuldenlast van de zich ontwikkelende economie”, aldus Achim Steiner, van de UNDP.

Tot de 54 landen met ernstige schuldenproblemen behoren 28 van de top 50 meest klimaatgevoelige landen ter wereld.

De UNDP zegt, dat hoewel ze de thuisbasis zijn van meer dan de helft van ’s werelds armste mensen, ze iets meer dan drie procent van de wereldeconomie vertegenwoordigen.

Het document schetst verschillende beleidsmaatregelen voor schuldsanering, waarbij wordt opgemerkt dat er een deal in het verschiet ligt. Het merkt op dat de marktomstandigheden over de hele wereld snel veranderen en de UNDP stelt, dat de volatiliteit wordt aangewakkerd door “een gesynchroniseerde fiscale en monetaire inkrimping”, samen met een lage groei.

Momenteel betalen bijna 20 ontwikkelingslanden meer dan 10 procentpunten boven de rente op Amerikaanse staatsobligaties om geld te lenen op de kapitaalmarkten.

Tegelijkertijd melden houders van veel obligaties van ontwikkelingslanden dat ze handelen met grote kortingen variërend van 40 tot 60 cent op de dollar.

UNDP zegt verder, dat een schuldenovereenkomst nu mogelijk zou kunnen zijn, aangezien deze voorwaarden particuliere schuldeisers aanmoedigen om te onderhandelen over schuldverlichting in het kader van een gemeenschappelijk kader dat is uitgewerkt door de G20-groep van landen, ’s werelds grootste economieën.

Deze week zullen de ministers van Financiën van de G20 elkaar ontmoeten in Washington, DC, voorafgaand aan de jaarlijkse vergaderingen van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds, en UNDP is mening, dat de voorwaarden voor crediteuren en debiteuren rijp zijn om de onderhandelingen over schuldherstructurering in het kader van de G20 op gang te brengen.

error: Kopiëren mag niet!