Olievlekken op Surinamerivier – NCCR doet onderzoek

Er zijn olievlekken gesignaleerd op de Surinamerivier. Een onderzoeksteam van het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) buigt zich over deze situatie en gaat na wat de gevolgen hiervan kunnen zijn. 

NCCR-coördinator Jerry Slijngard geeft aan, dat er monsters zijn genomen. “Deze samples zijn door medewerking van de Staatsolie Maatschappij N.V. gestuurd naar een laboratorium voor analyse”, aldus Slijngard.

Uit de analyse zal moeten blijken om welke soort olie het gaat. Hierdoor zullen ook de gevolgen in kaart worden gebracht. Slijngard stelt, dat de olievlek zich niet alleen op een plaats heeft geconcentreerd. “Kennelijk is er veel olie verspreid door het effect van eb en vloed”, benadrukt de NCCR-coördinator.

Hij geeft aan dat de olie opgeruimd zal worden. De Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) en de Kustwacht slaan de handen ineen om de precieze locatie van de vlekken vast te stellen. Ook is er continu communicatie met vissers die vissen op de Surinamerivier. 

Slijngard doet een oproep aan de samenleving om bij waarneming van olievlekken op de Surinamerivier die te melden aan het NCCR, zo bericht de Communicatie Dienst Suriname donderdag 13 oktober.

Veel openstaande vragen schreeuwen om antwoorden

  • Het bericht vermeldt niet hoe groot, bij benadering, de olievlek is/olievlekken zijn en en waar op de Surinamerivier de vervuiling zich bevindt. Gaat het wellicht gevolgen hebben voor recreatieoorden aan de rivier? 
  • Ook is niet duidelijk of milieubeschermingsorganisaties zijn gewaarschuwd en in actie komen, zoals het WWF Guianas of het Green Heritage Fund Suriname. Het is immers algemeen bekend, dat olievlekken de nodige schade kunnen veroorzaken aan het aquatisch leven, maar ook aan bijvoorbeeld vogels en oevers. 
  • Over de eventuele herkomst van de olie wordt ook nog met geen woord gerept. Is het bewust gedumpte olie door een bedrijf, een schip? Natuurlijk, dit alles zal nog onderzocht, moeten, worden en wellicht volgen er enkele antwoorden wanneer de uitkomst van het monster-onderzoek bekend is.
  • Overigens, het spreekt voor zich dat de olie opgeruimd moet worden. Maar, de vraag is of het NCCR, of wie dan ook, beschikt over het juiste materiaal om dat te kunnen doen….
error: Kopiëren mag niet!