Newmont Suriname werkt samen met Volksgezondheid aan ‘Covid-19 veerkracht en herstel’…

Deze week vierde Newmont Suriname de officiële lancering van de publiek-private samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid op het gebied van veerkracht en herstel voor het versterken van de integratie van Covid-19 en niet-overdraagbare ziekten (NCD) in Suriname. Dit project is een samenwerking tussen het ministerie van Volksgezondheid en Newmont Suriname, uitgevoerd door Crown Agents, gevestigd in Londen, Verenigd Koninkrijk. 

Crown Agents heeft tientallen jaren ervaring in het ondersteunen van landen, inclusief hun gemeenschappen, door het ontwerpen en implementeren van praktische oplossingen om de kwaliteit van gezondheidswerkers en mensen met niet-overdraagbare ziekten (NCD) te verbeteren; dit omvatte ook hun essentiële steun aan landen tijdens de pandemie.

Het voornaamste doel van dit project is het versterken van het gezondheidssysteem in Suriname welke in staat moet zijn te reageren op noodsituaties en het verminderen van NCD’s. Voor Newmont is de reactie op de pandemie gebaseerd op de waarden om gastlanden en gemeenschappen te helpen, mensen te beschermen en ondersteuning te bieden aan het herstellen van de gevolgen ervan, aldus Volksgezondheid.

Na meer dan twee jaar sinds de Covid-pandemie begon, is er veel Covid-19-moeheid in het land. De aanpak van het ministerie van Volksgezondheid is om Covid-19 op te nemen in de bredere agenda voor een gezonde levensstijl en routinematige gezondheidssystemen.

  • Terwijl er nauwelijks nog sprake is van Covid-besmettingen in het land, lijkt ‘integratie van Covid’ toch wel op mostert na de maaltijd en had een dergelijk initiatief veel eerder ontplooid mogen worden. Covid lijkt immers geen issue meer te zijn in het land. Maak een rondgang door Paramaribo en zie iedereen wandelen en lopen en zitten naast elkaar, achter elkaar in druk bezochte winkels, markten, supermarkten, bussen, mondkapjes nauwelijks te zien. Ook lijkt er nog geen sprake te zijn van bijvoorbeeld een nieuwe vaccinatiecampagne, dat in vele andere landen wel het geval is. De boosters vliegen je in diverse landen om de oren, vooral voor de zogenoemde kwetsbare groepen. Maar, in Suriname wordt door Volksgezondheid nog met geen woord gerept over de huidige Covid-situatie en de eventuele noodzaak voor vaccineren. Dagblad Suriname heeft diverse keren onder andere hieromtrent minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid benaderd, maar geen enkele reactie mogen ontvangen. De vraag is nu wat deze ‘samenwerking’ met een Amerikaanse goudmijnmultinational die de Merian-goudmijn beheert en een Brits ‘not-for-profit international development company’ (zo is te lezen op de website van Crown Agents, op welke website overigens geen letter te vinden is over Suriname) als het gaat om Covid-19 in de praktijk gaat betekenen.

Met de ervaring van Crown Agents in het integreren van Covid-19-inspanningen met bredere gezondheidssystemen zal dit doel ook bereikt worden. Vorig jaar hebben Newmont, het ministerie van Volksgezondheid en Crown Agents een succesvolle beoordelingsfase afgerond om hiaten te identificeren. Er zijn vier belangrijke gebieden geïdentificeerd waarop de nadruk moet worden gelegd: het verbeteren van de integratie van Covid-19 in routinematige facilitaire diensten, het aanpakken van Covid-19-vaccin aarzeling bij gezondheidswerkers, verbetering van het beheer van de koudeketen en opslagcapaciteit en versterking van communicatie over gedragsverandering (BCC), coördinatie en berichtgeving rond Covid-19.

“Newmont zal blijven samenwerken met lokale overheden, medische instellingen, liefdadigheidsinstellingen en niet-gouvernementele instellingen om ervoor te zorgen dat haar financiële steun de meest positieve impact zal hebben en zodat het zij die dit het meest nodig hebben zal bereiken”, aldus Shirley Sowma-Sumter, Newmont Suriname’s senior director voor Externe Betrekkingen.

Ze gaf verder aan dat het doel van het bedrijf is om waarde te creëren en levens te verbeteren door middel van duurzame en verantwoorde mijnbouw.

Tot op heden, en door de pandemie, heeft Newmont bijgedragen met meer dan USD 3.000.000 inclusief dit project (USD 1.300.000), evenals medische apparatuur, persoonlijke beschermingsmiddelen aan gezondheidsautoriteiten en medische voorzieningen in Paramaribo en de omliggende gemeenschappen van Merian. Deze fondsen maken deel uit van een wereldwijd initiatief dat Newmont in april 2020 heeft aangekondigd om gastlanden te helpen mensen te beschermen en te herstellen van de gevolgen van de pandemie.

Newmont kijkt ernaar uit om nauw samen te werken met het ministerie van Volksgezondheid, Crown Agents en alle relevante belanghebbenden om positief en duurzaam gezondheidsgedrag te bevorderen door middel van dit initiatief, dat als katalysator dient voor veerkracht op de lange termijn.

Minister Ramadhin is Newmont Suriname zeer dankbaar voor het willen financieren van dit project – aldus het ministerie – en kijkt uit naar betrokkenheid van diverse actoren in de gezondheidssector om dit project tot een succes te maken. De coördinatie ligt in handen van het ministerie van Volksgezondheid.

error: Kopiëren mag niet!