DNA keurt arbeidsgerelateerde wetten goed

De Nationale Assemblee heeft donderdag 13 oktober met algemene (41) stemmen twee belangrijke arbeidsgerelateerde wetten goedgekeurd. Het gaat om de Wet Geweld en Seksuele Intimidatie Arbeid en de Wet Gelijke Behandeling Arbeid.

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) die de wetsontwerpen verdedigde zei dat dagelijks velen het huis verlaten om fatsoenlijke arbeid (decent work) te verrichten. Beide wetten moeten ertoe leiden, dat fatsoenlijke arbeid, voor wat betreft ongelijke behandeling en seksuele intimidatie op het werk tot het verleden gaat behoren. Een ieder moet kunnen genieten van fatsoenlijke arbeid.

De Arbeid-minister zegt te beseffen, dat de volledige implementatie van de wetten een proces zal zijn van groei voor zowel zijn ministerie alsmede voor de werkgevers, werknemers en de totale samenleving. Er zal daarom een grondige voorlichting komen over deze wetten.

De wetten die nu zijn aangenomen zijn alleen van toepassing voor de private sector. Binnen 6 maanden zal de regering wetsontwerpen indienen die moeten regelen dat beide wetten voor wat betreft de werking ook gaan gelden voor de publieke sector. De minister van Binnenlandse Zaken die belast is met het personeelsbeleid bij de overheid zal zich daarmee belasten.

SS 

error: Kopiëren mag niet!