Belfort (ABOP) vraagt aandacht voor indammen criminaliteit

Het ABOP-Assembleelid Edward Belfort vraagt aandacht voor de criminaliteit. Hij zegt, dat de criminaliteit steeds ergere vormen aanneemt. Belfort baseert zich op uitlatingen door de autoriteiten over “ondermijnende criminaliteit.”

Hij vraagt zich daarom af hoe de verschillende zaken moeten worden opgelost en merkt op, dat een ander punt van zorg is dat binnen de rechterlijke macht niet iedereen een salarisverhoging heeft gehad. Zo zijn de salarissen van de griffiers niet verhoogd. Hij benadrukt dat het politieapparaat ook niet over vrijgemaakte financiële middelen beschikt. 

Volgens het parlementslid krijgt de criminaliteit hierdoor de gelegenheid om uit te breiden. Belfort uit zich kritisch tegenover het bestuur van het land, die hij hiervoor verantwoordelijk houdt. “Want er worden geen gelden vrijgemaakt voor het politieapparaat”, licht Belfort toe.

Hij noemt de situatie ernstig. Vooral het feit de procureur-generaal tijdens de opening van het zittingsjaar van het Hof van Justitie heeft gewezen op de stijgende criminaliteit baart Belfort zorgen.

Het Assembleelid licht toe, dat criminaliteit ook een nadelig effect heeft op buitenlandse investeerders. “Want die komen dan niet naar Suriname om te investeren”, stelt hij. Investeren in het politieapparaat is volgens hem de oplossing. Hij zegt dat veiligheid een basale zaak is die prioriteit geniet. Tot slot uit hij zijn zorg, dat Suriname niet de kant opgaat zoals in bepaalde landen in de regio waar bepaalde vormen van criminaliteit eerder regel dan uitzondering zijn.

RB 

error: Kopiëren mag niet!