Politie maakt werk van afgifte van zo’n 5.000 niet opgehaalde rijbewijzen

Het Korps Politie Suriname bericht, dat dinsdag 11 oktober de directeur Operaties van de politie, commissaris Bryan Isaacs, op de afdeling Verkeer werkoverleg gevoerd met de chef Verkeer, hoofdinspecteur Rachel Deekman en het waarnemend hoofd Speciale Diensten hoofdinspecteur Eshita Hunte naar aanleiding van een vraag tijdens de laatstgehouden persconferentie van het KPS over de lange behandelperiode voor de afgifte van rijbewijzen en de publieke reacties. 

De directeur heeft zich persoonlijk bij desbetreffende afdeling laten informeren omtrent de feitelijke situatie rond de afgifte van de rijbewijzen. Na kennis te hebben genomen van de factoren die stagnerend werken in het proces (* welke factoren dat zijn vermeldt de politie niet), zijn er instructies gegeven aan de chef Verkeer om de ongeveer 5.000 niet opgehaalde rijbewijzen te verstrekken aan belanghebbenden. 

De afdeling Verkeer zal voor de mensen van wie de namen voorkomen op de lijst van 5.000 hiervoor in het weekend hun diensten aanpassen voor de afgifte van rijbewijzen. De gemeenschap zal via een bericht dat zal worden gepubliceerd nader worden geïnformeerd.

De directeur wenst de samenleving te kennen te geven, dat de klachten zijn gehoord en dat er wordt gewerkt naar een efficiëntere dienstverlening naar de gemeenschap toe.

error: Kopiëren mag niet!