Vicepresident JCI-USA op beleefdheidsbezoek bij minister Mac Andrew

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ), heeft donderdag 6 oktober de vicepresident van de Junior Chamber International (JCI) van de VS (JCI-USA), Juliana Durie, ontvangen voor een beleefdheidsbezoek. Ze werd vergezeld door de President en de vicepresident van JCI Suriname, respectievelijk Mario Vermeer en Melany Van Ommeren. 

De vicepresident van JCI-USA was op werkbezoek bij JCI-Suriname en van deze gelegenheid werd gebruik gemaakt om de minister een beleefdheidsbezoek te brengen, aangezien JCI zich richt op jongeren bij haar inspanningen om een positieve verandering teweeg te brengen in de wereld. Tijdens dit onderhoud is van gedachten gewisseld over allerlei uitdagingen waarvoor de jeugd in Suriname staat en hoe middels het aangaan van een partnerschap daarop kan worden ingespeeld.   

Mac Andrew heeft aan de hoge functionaris van de JCI-USA inzicht verschaft in het jeugdbeleid en over het Surinaams ontwikkelingsconcept Youth POWER dat ten grondslag ligt aan het beleid. Hierbij wordt de focus gelegd op participatie, ontwikkeling, weerbaarheid, economische groei en rechten van jongeren. Voorts heeft de bewindsman ook een toelichting gegeven op het jeugdprofiel dat het ministerie heeft ontwikkeld en dat als richtsnoer dient voor alle personen en organisaties die zich richten op het welzijn van jongeren in ons land. De bewindsman heeft er alle vertrouwen in dat de beleidsactiviteiten gebaseerd op zowel het concept als het profiel, zullen resulteren in sociale en mentale groei van jongeren. 

Ook informeerde hij de gasten over het onderzoek naar suïcidaal gedrag van jongeren tussen 16 en 25 jaar en de acties die het ministerie onderneemt op het vlak van preventie. Mac Andrew ziet dialoog, samenwerking en partnerschap als de sleutel om gestelde doelen gericht op de jeugd, snel en effectief te behalen. Hierbij is jongerenbetrokkenheid- en participatie volgens hem van essentieel belang. 

De vicepresident van JCI- USA zei dat JCI bereid is een bijdrage te leveren aan de Surinaamse gemeenschap, met name de jeugd. De JCI heeft volgens haar programma’s die jongeren in staat stellen om niet alleen lokaal, maar ook internationaal begeleid en versterkt te worden. 

De JCI is een internationale non-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk en bestaat uit jongeren tussen 18 en 40 jaar. Ze heeft leden in meer dan 120 landen, waaronder Suriname. De JCI wilt in Suriname vooral zelfredzaam bij risicojongeren stimuleren en ondersteunen. Partijen hebben zich bereid verklaard samen met elkaar te werken en in de komende periode zal worden nagegaan hoe invulling daaraan te geven. 

error: Kopiëren mag niet!