60 jaar Waldy Simson (deel 14)

“ … Anne-Marie Sanches, Celestine Raalte en Liesbeth Peroti hebben met hun bijzondere bijdragen, zeer zeker, ook mij en de overigen die deel hebben uitgemaakt van het goed opgekomen publiek vermaakt … !!!”

In NAKS aan de Thomsonstraat 8-10 is onlangs de expositie 60 jaar Waldy Simson en de presentatie van het boek Gedichten en Muziek van Simson verzorgd. Het publiek heeft kunnen genieten van een overzicht van Simson’s beeldende werken uit de diverse vormen van kunst waarbinnen de eerder genoemde veelzijdige kunstenaar actief is.

Zeer vermeldenswaardig is dat er zeer goede reacties zijn op de papieren portretten die onderdeel waren van het tentoongesteld werk. De vraag naar soortgelijke door Simson gemaakte portretten wordt steeds groter. Verder kon het publiek ook genieten van klinkende resultaten uit het boek Gedichten en Muziek van Simson. Celestine Raalte bracht op haar unieke wijze declamaties ten gehore van de tekst uit het lied Mijn dank en van de gedichten Het kind in mij, Mi kondre en Brugman.

Op meer dan voortreffelijke wijze bracht niemand anders dan Liesbeth Peroti arrangementen ten gehore van de liederen Mijn dank, Di mi dray kon baka en A historia f’wi pipel. … En zoals zij dat alleen kan … heeft Anne-Marie Sanches de avond op een zeer gevarieerde wijze gepresenteerd.

Het aanwezig publiek en ook Simson hebben uitermate genoten van de verrassende kanten aan de wijze van presenteren van Sanches. De verzorging van het geluid, dat in handen was van Vaisal Yard, was zoals verwacht mocht worden zeer goed. Yard heeft met achtergrondmuziek van The Jackson Five, The Jacksons en Michael Jackson het publiek deelgenoot gemaakt van favoriete muziek van Simson.

Het publiek kreeg als bijzonder geschenk mee exemplaren van de huidige editie van de magazine Tongo = Taal. Op de bladzijden 8 en 9 van het magazine is het artikel met als titel Gedichten en Muziek van Simson opgenomen. Waldy Simson wil middels deze het publiek dat aanwezig was op de eerder genoemde activiteit bedanken voor hun gegeven vrijwillige bijdragen om werk te verrichten ten behoeve van de Louis Brailleschool en De Vroeg begeleiding, die ressorteren onder de Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Suriname.

Verder gaat zijn dank ook uit naar een ieder die in welke vorm dan ook heeft bijgedragen tot een goed verloop van de Expositie 60 jaar Waldy Simson En presentatie van het boek Gedichten en Muziek van Simson. Nadere informatie over het eerder genoemd project kan men verkrijgen via de website: artisit.webs.com.

“Geef kunst een waardevolle plaats in uw leven.”

Waldy Simson 

error: Kopiëren mag niet!