President Santokhi spreekt te Nieuw Nickerie 15 echtparen toe vanwege hun gouden huwelijk

President Chandrikapersad Santokhi heeft zaterdag 8 oktober tijdens zijn werkbezoek aan Nickerie in het districtscommissariaat te Nieuw Nickerie 15 echtparen toegesproken vanwege hun gouden huwelijken. Ook districtscommissaris Senrita Gobardhan voerde het woord.

Het ging om de echtparen Soekit-Tewarie, Goelhaat-Jagessar, Pono-Ronokarijo, Karijoredjo-Karijopawiro, Merhoe-Balgobind, Kanailal-Sardjoepersad, Kanailal-Ramcharan, Doekamat-Girjanon, Noredjo-Bari, Bari-Redjosekito, Pono-Irodikromo, Oemraw-Ramlakhan, Djosetro-Djasanwidjaja, Soeroredjo-Podirono en Lachman-Goparti.

President Santokhi was speciaal voor de huwelijksjubilea door de districtscommissaris uitgenodigd.

Hij toonde zich ingenomen met dit moment. “Ik vind het geweldig dat ik als president persoonlijk dit hoogtepunt in jullie leven mag meemaken”, zei het staatshoofd. Hij gaf aan, dat hij zich als president bij een huwelijksjubileum normaliter door de districtscommissaris laat vertegenwoordigen. Echter, toen hij de uitnodiging ontving van de districtscommissaris stemde het staatshoofd in om erbij te zijn en persoonlijk de echtparen te feliciteren. Hij is van mening dat de huidige generatie jongeren niet begrijpt wat 50 jaar huwelijk inhoudt. 

“Jullie zijn het bewijs van wat huwelijk betekent”, sprak hij. Het staatshoofd noemde het gouden huwelijk 50 jaar van terugkijken op liefde, verbondenheid, trouw aan elkaar, waarden en normen uitdragen, kinderen en kleinkinderen opvoeden alsook lief en leed samen delen. Hij wees erop, dat ook het huwelijksleven zijn ups-and-downs kent. “Jullie hebben in deze tijden laten zien dat jullie elkaar ondersteunen. Die dingen zorgen ervoor dat het gouden huwelijk nog meer blinkt en dat u naar het diamanten huwelijk gaat.”

Hij benadrukte, dat de mensen een spoor hebben achtergelaten voor hun kinderen en kleinkinderen en vooral hebben laten zien dat zij de hoop niet hebben verloren. Het staatshoofd wees erop, dat er sprake is van een crisis in het land, een periode die de echtparen gedurende hun 50 huwelijksjaren ook hebben meegemaakt, maar desondanks de hoop niet hebben verloren. Hij noemde drie fases in het leven van ook de echtparen, te weten de eerste fase waarbij zij als jonge koppels verwachtingen hadden en zekerheden wilden, de tweede fase is hun bijdrage aan de ontwikkeling van de maatschappij en het land en de laatste fase is hetgeen zij willen achterlaten voor hun kinderen en kindskinderen. 

President Santokhi riep de echtparen op te blijven bidden. “…Want door gebed heeft u al die moeilijke tijden kunnen doorstaan. Ga door met gebed en God zal u niet in de steek laten.” De echtparen mochten allemaal een enveloppe met inhoud, een bloemstuk en een oorkonde in ontvangst nemen.

error: Kopiëren mag niet!