Niet alle Surinamers zijn bankrovers, niet alle Afghanen zijn Taliban

Wat verwacht je van een land als iemand als onze vp, vp wordt? Het resultaat van chaos en wanorde, is dan te voorspellen, dat hebben we ook gedaan en dat is ook uitgekomen, het is te zien. Onze vp weet niet hoe hij zich waardig moet gedragen als een hoge bestuurder van een land. Hij is het wat ons betreft niet waard om burgers van een beschaafd land als Suriname te waardig te vertegenwoordigen.

Het land Suriname kent hooggeschoolde burgers, kijk maar alleen naar de docenten op de universiteit. Er zitten daar enkele professoren tussen. De vp die we nu hebben is goed voor een land waar er geen middelbare scholen en universiteit is. Dat land moet hij dan ergens gaan uitzoeken om dan daar op dat niveau zijn populaire wakamang uitspraken te doen. 

Wat de vp aan banaal gedrag heeft vertoond tijdens een moment met de pers is onacceptabel in een beschaafd land. De vicepresident van Suriname overtreedt de Grondwet en hij kent zijn plaats niet in het staatsbestel. Ergens kan je dat het hem niet kwalijk nemen, omdat de man ongeschoold is en niet weet hoe zich te gedragen als hoge staatsfunctionaris. De vp heeft beweerd dat Afghanen over het algemeen terroristen zijn althans ‘den man dat na Taliban’, dat is door de vp gezegd.

Maar, de vp vergeet dat hij veroordeeld is voor allerlei criminele en strafbare activiteiten. Door zijn gedrag en zijn criminele activiteiten is het leven van Surinamers in het buitenland ook moeilijk geworden, maar er zijn genoeg Surinamers die in het buitenland vanwege economische of humanitaire gronden een veilige haven hebben gevonden. Autoriteiten van andere landen hebben niet gezegd dat Surinamers bankrovers of drugssmokkelaars zijn. 

Onze vp is rebellenleider geweest, hij heeft een hele oorlog ontketend en heeft zoveel vernieling aangericht. Maar, het is onverantwoord om ervan uit te gaan dat alle bewoners van een bepaalde omgeving oorlogsmisdadigers zijn. Bovendien, toen tijdens de binnenlandse oorlog mensen de oversteek deden naar Frans Guyana als vluchtelingen, hebben de Fransen niet gezegd dat die vluchtelingen gewelddadig en rebellen zijn. De mensen zijn goed opgevangen en velen zijn op den duur gewoon Franse burgers geworden die overwegend Frans praten. De Fransen, de Nederlanders en de Amerikanen hadden precies op de primitieve manier als onze vp kunnen reageren, maar dat hebben ze niet gedaan en dat doen ze nog steeds niet. Dat komt, omdat de autoriteiten van die landen gebonden zijn aan internationale verdragen en een nationale Grondwet. 

Onze vp heeft gezworen de Grondwet trouw te zijn, maar hij weet totaal niets van de Grondwet, het is als Grieks voor hem. De meneer weet niet dat we in Suriname niet mogen discrimineren, ook niet op basis van afkomst. We kunnen de burgers van landen waar toevallig oorlog heeft gewoed, niet allemaal betitelen als een Taliban of een terrorist. Grote delen van de bevolking zijn slachtoffer van de Taliban, ze zijn gevlucht voor de groep. Precies zo kan je niet alle Surinamers of delen daarvan betitelen als ‘den man na Jungle Commando’. We mogen het niet eens zijn met de komst van de Afghanen, maar dat moet men dan niet met domme uitspraken, maar met op wetenschappelijke gegevens gebaseerde informatie beargumenteren. En precies dat is bij onze vp teveel gevraagd, het gaat zijn pet te boven. 

Onze president heeft met woorden zoals het een staatshoofd en regeringsleider van een land betaamt, de situatie van de opvang van de Afghanen uitgelegd en hij heeft het onbeschaafde gemurmel van de vp die op kleuterklas niveau was, meteen als pas opkomend onkruid de kop ingedrukt.

Ook de vp mag het oneens zijn of bedenkingen hebben over de komst van Afghanen, maar dat moet op een beschaafde wijze binnen regeringsverband worden besproken. De vp kan zich deze fratsen, het in het openbaar tegenspreken van het staatshoofd, pas veroorloven wanneer hij uit de regering stapt. Dan vinden we dat je een man van woord bent en wat we noemen een staatsman, een djadjamang in de politiek. Maar steeds obstructie plegen en lekker in de regering blijven is tienergedrag en de motieven zijn dan heel duidelijk: plunderen uit de staatskas en zich en zijn omgeving verrijken. De motieven van de vp en zijn partij in deze regering zijn duidelijk: hij is er om zich te verrijken, niet om het land te regeren en uit een diep dal te halen.

Nu pas wordt het zichtbaar en duidelijk waarom Suriname er niet in slaagt om op structurele wijze een programma uit te voeren. Structuur en programma passen niet in het straatje van de vp en zijn partij. De vp schijnt het tot zijn levenswerk te hebben gemaakt om Suriname en Surinamers in de verlegenheid te brengen. Hij is het symbool en de personificatie van de bananenrepubliek. Er wordt smakelijk gelachen op buitenlandse tv wanneer de persoon van Brunswijk aan de orde komt. Wanneer de gevolgen van de handelingen en de uitspraken van deze meneer tot hem en zijn kleine kring beperkt blijven, dan hebben er geen moeite mee. Maar, nu kosten zijn handelingen andere mensen levens, omdat de openbare gezondheidszorg hapert en kunnen mensen door zijn gedrag met moeite rondkomen. Door zijn gedrag is er geen politieke stabiliteit en dat heeft effect op de economie, op de koers en op de prijzen in de winkels. Door zijn gedrag zal een regering nooit complexe programma’s kunnen uitvoeren, omdat met zo een vp je halverwege noodlandingen moet maken. 

We betreuren het onvolwassen gedrag, omdat deze handelingen en uitspraken van de vp het land verder opdelen en kapot maken. Zijn gedrag moet niet worden getolereerd. De bestuurskundige en universiteitsdocent August Boldewijn moet heel acuut door de regering de opdracht krijgen om voor de komende periode in het Sranantongo en met geduld een paar zaken over het staatsbestel en de plek van de vp, de Trias Politica en de democratie en de rechtsstaat duidelijk te maken. Een universiteitsdocent die het Sranantongo goed beheerst, moet ook de opdracht krijgen om het internationaal recht en internationale betrekkingen en de vreedzame co-existentie van landen aan onze vp uit te leggen. 

Let wel, we pleiten niet voor een crash course maar een uitgebreide begeleiding, maar wel met eenvoudige woorden. Tijdens die paar weken van een ‘staatkundige heropvoeding’ kan de vp met gemak in de raad van ministers door ministers worden vervangen, want die feitelijke waarneming voor deze vp zal niet moeilijk gaan denken wij. En daarna moet het de vp lukken om zich de komende periode te gedragen tegenover het staatshoofd en regeringsleider van dit land en van andere landen.

Saillant detail is wel, dat tegenover Rutte onze vp wel gedwee keurig zijn mond wist te houden en gehoorzaam zijn hoofd boog. Daar had hij geen moeite om zich te gedragen.

error: Kopiëren mag niet!