Leraar operationeel in complex milieu

Daags terug is internationaal de Internationale Lerarendag herdacht. In Suriname zijn de leraren gebundeld in goede vakbonden die een oor hebben bij de regering. De onderwijsvakbonden kunnen tot de meest machtige in Suriname worden gerekend. Op de radio heeft de historicus en schrijver Robby Parabirsingh (Rappa) een heel levendige beschrijving gegeven over de Velmek, een van de eerste bonden van de leraren in Suriname en zeker 1 van de belangrijke in de zestiger jaren. 

De leraren van Suriname strijden al enige tijd voor goede leef- en werkomstandigheden. We hebben gemerkt dat de plaats die de leraar in de samenleving inneemt drastisch is veranderd. De samenleving kijkt anders naar leraren, maar ook de leraar zelf stelt andere eisen aan zichzelf. De leraren waren eens politiek actief en maatschappelijk betrokken, ze waren naar buiten gekeerd en assertief. De huidige leraren zijn introvert en naar binnen gericht; waarschijnlijk zijn ze bezig te surviven en allerlei bijbaantjes en bijlessen te geven. De huidige leraar sluit zich in huis op en heeft de intentie niet om de buurt en de samenleving te beïnvloeden. 

Het onderwijzerschap is een baan. Dat is een realiteit waarmee we heden ten dage moeten leven en het kan dat het te maken heeft met de veranderde samenstelling van het lerarenkorps. Er heeft zich namelijk een zware feminisering van het onderwijzersvak voorgedaan en het is nu eenmaal zo, dat we dat de vrouwelijke leden van de natie iets minder behept zijn met zaken als ‘vaderlandsliefde’ en het opbouwen van een land. Dat komt ook door de zware familietaken die blijven rusten op ook de geschoolde vrouwen.

We weten dat in de vorige regeerperiode door de onderwijsbonden strijd is gevoerd om de beloning van de leraren te verbeteren. Er zou een besluit door de regering zij genomen om de leraren uit de onderbetaalde loonstructuur van de overige leraren te halen. De leraren zouden een andere loonreeks krijgen buiten het zogenaamde Fiso. Ook zouden de leraren geen ambtenaar meer zijn, maar zouden ze in dienst treden van een speciaal onderwijsbedrijf in de vorm van een stichting. Deze plannen zijn niet volledig uitgevoerd. We kunnen ons herinneren, dat de onderwijzers aanhoudend zeer vreedzame betogingen en stakingen hebben gehouden, onder correcte aanvoering van Wilgo Valies.

Deze pedagoog heeft decennia lang gestreden voor de rechten van de onderwijzers en wat daarbij opvalt is dat hij altijd een zeer degelijke en correcte lijn heeft aangehouden als leider van de lerarenbond. Hij is voor ons wel een voorbeeld hoe een vakbondsleider op een hoog niveau de belangen van een doelgroep kan behartigen.

Ondanks zijn correcte houding is deze vakbondsleider op hardhandige wijze door de handhavingsdiensten aangepakt, zeer onterecht en op een manier die af te keuren valt. 

Wanneer wij kijken naar de positie van de leraar nu dan merken wij op dat we leven in een tijd waar in het onderwijssysteem grote veranderingenworden doorgevoerd door de minister Marie Levens die  een ingewijde is in de materie van onderwijssystemen. We hebben haar eerder gecomplimenteerd voor de baanbrekende veranderingen die ze nu aan het invoeren is, maar haar pogingen moeten niet gaan doodbloeden als ze in 2025 minister af is.

Met veel durf heeft ze de veranderingen in de onderbouw van het onderwijs doorgevoerd, wetende dat die verandering verzet zou teweeg brengen. Dat verzet is ook gekomen van een deel van de leraren die niet wil veranderen en zich niet wil blijven scholen. 

Bij de herdenking van de internationale lerarendag willen wij benadrukken dat leraren een zeer belangrijke rol vervullen in het veranderen van derdewereldlanden naar ontwikkelingslanden en van ontwikkelingslanden naar ontwikkelde landen. Suriname faalt om die generatie voort te brengen die Suriname drastisch verandert. Dat heeft niet alleen te maken met de kleinschaligheid van een geforceerde creatie van een soevereine staat die niet zo bedoeld was, maar het heeft ook te maken met de waarden die leraren inblazen in de leerlingen en studenten die door hun handen gaan. 

Leraren zijn de belangrijkste schakel in de vorming van de kinderen en de volgende generatie. De andere 2 belangrijkste schakels zijn de ouders die op een lijn moeten zijn met de leraren en de overheid die de derde belangrijkste schakel is. De overheid neemt het belastinggeld en regelt daarmee verschillende voorzieningen voor de kinderen zodat ze een zorgeloze jeugd hebben waar geestelijke en lichamelijke ontplooiing op nummer 1 staan. 

Bij deze lerarendag benadrukken wij dat onze leraren belangrijk zijn en dat ze aanspraak maken op goede arbeidsvoorwaarden en zekerheid. Met het oprukken van de ICT is het vak van de leraar aan de ene kant moeilijker geworden omdat het zoveel verleiding en afleiding biedt aan de jeugd. Aan de andere kant kan het het werk van de leraren ook vergemakkelijken.

Leraren leven ook in een tijd waar klimaatsverandering aan ons opdringt en het duidelijk wordt dat de toekomst van de komende generatie onzeker zal worden. Ook hier is de sturing van de jeugd van belang zodat hun interesse ontstaat voor sectoren die zullen zorgen voor behoud en bescherming van ons land en van de aarde.

error: Kopiëren mag niet!