De kwestie van 4 inbeslaggenomen vissersboten

4 vissersboten zijn op 20 juli door de Kustwacht staande gehouden, die zonder een visvergunning (geen valse vergunningen) bezig waren te vissen in de visserijzone van Suriname. Een onderzoek bij het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) bevestigde, dat geen van de vissersboten over een visvergunning beschikken, hetgeen een overtreding van artikel 27 van de Zeevisserijwet tevens een economisch delict oplevert. Dit deelde de Public Relations Unit van het Openbaar Ministerie (OM) desgevraagd mee aan Dagblad Suriname. 

De kapiteins werden in verzekering gesteld in het belang van het onderzoek, terwijl de bemanningsleden, die illegaal waren, het land werden uitgezet. 

Vervolgens is het OM, gebruikmakend van haar bevoegdheid conform artikel 27 van de Wet Economische Delicten, ingegaan op het verzoek van de verdachten om strafvervolging te voorkomen, door te voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld door het OM. 

De gestelde voorwaarden waren onder meer, dat er afstand moest worden gedaan van onder andere de inbeslaggenomen boten en buitenboordmotoren. De verdachten zijn hiermee akkoord gegaan, waarna de strafzaak buiten proces is afgewikkeld. 

Vervolgens heeft het OM de inbeslaggenomen vissersboten ‘vervreemd’ (verkocht..red. DBS). 

20 vergunningen ingetrokken

LVV-minister Parmanand Sewdien zei dinsdagavond tijdens een lezing van de Kennis Kring dat hij onlangs 20 illegale visvergunningen heeft ingetrokken. Betrokken visvergunninghouders krijgen volgens hem geen vergunningen meer. De minister gaf aan. dat op de vervalste vergunningen duidelijk te zien is dat zijn handtekening en de stempel van het ministerie zijn vervalst. Volgens de minister heeft hij ook foto’s binnengekregen van vissersboten die in Guyana aangemeerd liggen, waarvan de naam en het registratienummer overeenkomen met die van Surinaamse vergunninghouders. Tegen degenen die deze boten opereren zal hard opgetreden worden. Het is moeilijk na te gaan wie de mensen zijn die de vergunningen doorverhuren. Er zijn geen bewijzen en de mensen geven volgens de minister ook niet toe.

De vergunninghouders zijn gewaarschuwd, dat indien ze op illegaliteit worden betrapt er zonder pardon opgetreden zal worden. De vergunningen worden ingetrokken en zullen niet meer verstrekt worden. Minister Sewdien benadrukt, dat er hard en zonder pardon opgetreden wordt tegen illegaliteit in de visserijsector.

SS

error: Kopiëren mag niet!