Toeval bestaat niet: 10 scalians in opdracht OM vernietigd rond bezoek Franse minister van Justitie aan Suriname….

Soms is 1 plus 1 werkelijk 3 en toeval bestaat niet. En dat lijkt zo te zijn in het geval van het in opdracht van het Openbaar Ministerie (OM) vernietigen van een aantal scalians op de Marowijnerivier in de buurt van Stoelmanseiland. Die vernietiging vond ‘toevalligerwijs’ plaats rond het bliksembezoek van een dag aan Suriname van de Franse minister van Justitie. 

Even daadkracht tonen

Even toont Suriname daadkrachtig optreden tegen scalians, even, drie dagen. Natuurlijk, Frankrijk heeft zich op diverse momenten de afgelopen jaren, via vooral haar ambassadeur in Paramaribo, kritisch uitgelaten over het pappen- en nathouden-beleid van Suriname als het gaat om de milieu-vernietigende drijvende goudfabriekjes. Dus, nu zag Suriname haar kans schoon om daadkracht te tonen.

Het was op uitnodiging van minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie dat de Franse minister van Justitie Eric Dupond-Moretti vrijdag een officieel eendaags bezoek bracht aan Suriname.

En de volgende dag kwam het OM met een triomfantelijk persbericht waarin zij schrijft, dat het OM haar taak in het kader van bestrijding van milieucriminaliteit heeft voortgezet. Het Openbaar Ministerie schrijft verder, dat zij op 28, 29 en 30 september (de 30e, de dag van het bezoek van de Franse bewindsman van Justitie) met ondersteuning van leden van het Nationaal Leger en het Korps Politie Suriname in het district Marowijne in het gebied Stoelmanseiland, inspectiewerkzaamheden heeft verricht en dat daarbij 10 scalians, 8 grote en 2 kleine, in beslag zijn genomen en daarna onbruikbaar gemaakt. Met enigszins gepaste trots maakt het OM ook een video openbaar, waarop te zien is hoe een scalian in lichterlaaie staat. Daarnaast schrijft het OM met gevoel voor drama, dat de meeste oevers van de rivier door goudwinningsactiviteiten “totaal zijn vernield”. “Triest beeld”, aldus het Openbaar Ministerie.

Geen aanhoudingen

Maar, onduidelijk is vooralsnog om tijdens de actie van het leger en de politie personen zijn opgepakt die zich aan boord van de scalians bevonden en of er kwik is aangetroffen en in beslag genomen, alvorens de scalians in brand te steken.

Overeenkomsten tussen Suriname en Frankrijk treden eindelijk in werking

Overigens was het bezoek van de Franse minister van Justitie weinig meer, dan dat eerder ondertekende overeenkomsten, waaronder de in 2006 ondertekende Politie Samenwerkingsovereenkomst, nu eindelijk in werkelijk treden. De ministers benadrukten, dat het nodig is dat er beter wordt samengewerkt in het gevecht tegen drugssmokkel en illegale goudwinning, in het bijzonder door betere samenwerking tussen de veiligheidsdiensten. “Ze zijn overeengekomen dat ze een werkgroep zullen instellen om informatie met elkaar uit te wisselen. De werkgroep zal vlotte en efficiënte justitiële samenwerkingsmethoden ontwikkelen voor het afhandelen criminele strafzaken met vertegenwoordigers van de rechterlijke autoriteiten van beide landen. De ministers beogen ook een nauwere samenwerking bij de implementatie van het Minamata Verdrag, dat streeft naar de wereldwijde uitbanning van kwik”, aldus een door de Communicatie Dienst Suriname uitgebracht persbericht.

Voor Fransen is in brand steken scalians gewoonste zaak van de wereld

Het waren allemaal weer mooie woorden. Maar, tot een hechte constructieve samenwerking tussen Suriname en Frankrijk in het oostelijk grensgebied is het nooit gekomen. De Fransen hebben de afgelopen jaren hard opgetreden tegen scalians aan hun zijde van de Marowijnerivier, waarbij het in brand steken van die goudpontons de gewoonste zaak van de wereld is. Geen gepraat, maar keiharde aanpak, de fik erin. Daartegenover staat al jaren het gemakzuchtige, halfslachtige gedoogbeleid van de Surinaamse regering. Pappen en nathouden. Geen enkele scalian werd in brand gestoken, tot nu dus. Nee, ze werden nu en dan zogenaamd aan de ketting gelegd, in beslag genomen. Maar, wat is er met die scalians gebeurd? Hoe is het gesteld met de geldigheidsduur van de vergunningen van de scalians? De vergunningen zouden al ingaande 2020 niet meer worden verlengd en toch duiken de afgelopen jaren, tot de dag van vandaag, overal scalians op. 

Zwijgende bewindsman roept meer vragen op

De redactie van Dagblad Suriname heeft in het recente verleden diverse keren minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen hierover benaderd, maar de man heeft nimmer de moeite genomen om te reageren…. Maar, dat niet reageren is ook een duidelijke reactie. De man weet de antwoorden simpelweg niet of hij weet ze wel, maar wil in het kader van anti-transparantie beleid geen enkele informatie verstrekken.

Minister Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen zei eind september 2020, dat de vergunningen van scalianhouders niet worden verlengd. Maar, wanneer alle vergunningen verlopen deelde de minister niet mee. Daarover zweeg en zwijgt hij in alle talen. 

Eind juni 2021 zei de minister, dat eind dat jaar verstrekte beschikkingen zouden vervallen. “De afbouw van de activiteiten is succesvol en zal worden voortgezet. De scalians die rondom het stuwmeer opereren hebben geldige beschikkingen die in december 2021 komen te vervallen. Zijdens het ministerie is reeds gecommuniceerd naar de eigenaren van deze scalians, dat ze geen nieuwe beschikkingen zullen krijgen van het ministerie”, aldus Abiamofo eind juni vorig jaar in de Assemblee. Ook zei hij toen, dat er follow-up afspraken zijn gemaakt met de Franse autoriteiten over de aanpak van scalians. En nu, afgelopen vrijdag, zijn er dus weer afspraken gemaakt……

Belangen

Ook dit waren weer woorden. En het zijn dergelijke woorden die het vermoeden in de samenleving versterken, dat er belangen meespelen om het gedoogbeleid rond scalians te continueren. Dat er dan nu een paar zijn vernietigd in opdracht van het Openbaar Ministerie lijkt slechts een farce gebaar in de richting van de Franse minister van Justitie: “Kijk eens, heer minister, ook wij treden daadkrachtig op tegen de scalians.” Vòòr de recente actie eind vorige week tegen scalians is zelden tot nooit op een dergelijke wijze en schaal actie gevoerd tegen scalians.

Ter extra informatie het volgende: rond 21 mei van dit jaar werd bekend, 

dat het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) een beleidsnotitie heeft opgesteld met betrekking tot de aanpak van scalians in de Surinaamse waterwegen. “Deze beleidsnotitie zal binnenkort binnen de regeringstop worden besproken om vervolgens in de regeringsraad daarover een definitief besluit te nemen”, woorden van NH-minister ad-interim Kenneth Amoksi in het parlement tijdens de begrotingsbehandeling. 

De NH-minister ad-interim ging inhoudelijk niet in op de beleidsnotitie, maar hij liet blijken, dat het beleid van de regering erop gericht is de drijvende goudverwerkingsfabrieken in de rivieren, kreken en meren te verbannen. De scalians moeten stoppen met het mijnen van goud op de bodem van de waterwegen. Reeds was besloten vervallen vergunningen niet meer te verlengen, aldus de minister in mei van dit jaar.

Woorden, woorden, woorden. Is die beleidsnotitie ooit op regeringsniveau besproken? Scalians moeten stoppen, vindt Abiamofo. Ja natuurlijk, maar grijp concreet in, zoals nu is gebeurd, treuzel niet. Waarom is dat überhaupt niet eerder gebeurd? En gaan nu alle nog opererende scalians vernietigd worden? Of blijft het weer bij ‘ontmantelen’ onder druk van de Franse autoriteiten? 

De autoriteiten weten ongetwijfeld waar de nog actieve scalians aan het werk zijn. Het zou van daadkracht getuigen om die binnen een mum van tijd ook te vernietigen, maar ja, de kat is nu van huis…… het gedoogbeleid kan worden voortgezet. De Franse minister is naar huis.

Ogen toegeknepen

Overigens kan niet onvermeld blijven, dat het OM nu wel kan jammeren over de door scalians aangerichte vernietiging van het milieu, van de biodiversiteit, maar laat iedereen niet vergeten, dat het juist de autoriteiten zijn die zelf de afgelopen jaren de ogen hebben toegeknepen. Scalianhouders hadden vrij spel. Onder toeziend oog van achtereenvolgende regeringen konden zij de natuur vernietigen. Nu optreden is feitelijk te laat: de natuur is al vernietigd.

PK

error: Kopiëren mag niet!