Poll: 87% bevolking gelooft niet in koersbeheersing door regering

Er bestaat heel weinig vertrouwen onder de bevolking, dat de regering in staat zal zijn de komende twee maanden de valutakoers te beheersen. Dit blijkt uit een opiniepeiling van Dagblad Suriname onder haar lezers. De lezers werd de vraag voorgehouden of ze geloven, dat de regering de koers zal kunnen beheersen. Van de in totaal 502 respondenten antwoordden 435, oftewel 87%, met “Nee”, en 67 (13%) met “Ja”.  

De conclusie die hieruit getrokken kan worden is, dat men geen verbetering ziet optreden in de reeds sterk verminderde koopkracht van de SRD. 

Vlucht naar valuta

Zij die het zich kunnen veroorloven wisselen hun SRD’s om in US-dollars of Euro’s. De vlucht van SRD’s in harde valuta is groot. Dat is onder meer te merken aan de toegenomen vraag bij de cambio’s naar valuta. Veelal gaat het om de gemiddelde burger die relatief kleine bedragen variërend van US$ 50 tot enkele honderden US$ willen kopen.

Aan de andere kant proberen toeristen uit het buitenland of de gewone burger die wat valuta van familieleden opgestuurd krijgt, tegen de zo voordeligst mogelijke koers hun geld in SRD om te wisselen voor hun dagelijkse uitgaven. In dit opzicht zijn de meeste Chinese winkels en supermarkten een soort cambio. Kleine valutabedragen variërend van Euro/US$ 10 tot Euro/US$ 50 worden gretig door de Chinese winkeliers opgekocht. De koersontwikkelingen van de afgelopen maanden heeft gezorgd voor prijsstijgingen van haast alle goederen en diensten. 

Met lede ogen

De gewone burger en loontrekkers zien met lede ogen hoe ze steeds minder kunnen besteden met hun vast inkomen. De meeste gezinnen komen niet eens halverwege de maand door met het inkomen. Hoofdgezinsleden moeten allerlei “hossels” erbij doen voor dat kleine beetje extra geld voor voeding of voor de aanschaf van schoolspullen.  Schoolgaande jong volwassenen voelen zich gedwongen allerlei baantjes aan te nemen om de financiële druk van de ouders een beetje weg te nemen. Sociale relaties binnen het gezin komen steeds meer onder druk te staan. Een ieder is in een “survival-mood”. Niet zelden bereikt men het punt waarbij men noodgedwongen over algemeen aanvaardbare morele drempels heen stapt alleen om te kunnen overleven.

Opwaartse druk 

De wisselkoers van de US-dollar en de Euro staan sedert april en mei onder opwaartse druk. Er is sprake van een toenemende vraag naar valuta. Oorzaak hiervan is de ernstige verstoring in het aanbod van valuta op de markt. De regering heeft sedert twee weken enkele maatregelen getroffen om het valuta-aanbod op de markt te doen vergroten. Valuta-interventies en de invoering van de 35% retentieregeling hebben vooralsnog niet in de gewenste effecten geresulteerd. De US-dollar koers noteerde vrijdag een gemiddelde slotkoers van dichtbij de SRD 29. Op de valutamarkt echter werd de US-dollar al voor SRD 29,10 verhandeld. 

In een persbericht van de Communicatie Dienst Suriname meldt de regering, dat ze vrijdag overeenstemming heeft bereikt met de belangrijkste spelers op de valutamarkt over de koersbeheersing. Wat die overeenstemming inhoudt wordt daarbij niet gemeld of is het bij algemeenheden gebleven. Er is gesproken met de Bankiersvereniging, de cambiohouders, exporteurs en de Centrale Bank van Suriname.

Importvolume hoog

De grote vraag naar valuta heeft onder meer te maken met de gestegen prijzen van goederen en diensten in de wereld. Er is meer valuta nodig om dezelfde hoeveelheden importen te kunnen plegen. Voor de import van brandstof alleen is maandelijks een bedrag van rond de US$ 35 miljoen nodig. De overheid stelt de deviezeninkomsten die ze maandelijks van Staatsolie ontvangt, beschikbaar om tegemoet te komen aan de deviezenbehoefte voor de import van brandstof, medicijnen en basisgoederen. Hoezeer dit besluit als prijzenswaardig aangemerkt kan worden, heeft het de opwaartse druk op de wisselkoers vooralsnog niet weg kunnen nemen.

Suriname heeft een jaarlijkse importvolume van rond de US$ 2 miljard, terwijl de deviezeninkomsten van de overheid slechts rond de US$ 600 miljoen liggen. Het grootste deel van de deviezen nodig om de importen te dekken zijn afkomstig van particulieren. Gegeven de huidige omstandigheden zouden importbeperkende maatregelen de druk op de vraag naar valuta kunnen doen verminderen. Een structurele oplossing zit in de verhoging van de deviezen verdiencapaciteit van het land middels exportproduct verhoging.

SS

error: Kopiëren mag niet!