Een kasteel van een huis of een schaamdeel?

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken heeft aangegeven, dat bouwactiviteiten ordelijker moeten verlopen. Burgers dienen zich te houden aan wetten, regels en bouwvoorschriften. Om dit streven te bevorderen worden de voorwaarden voor het verlenen van vergunningen voor verkaveling, bouwen, bermenbebouwing, parkeervakken, het aanleggen van wegen, het leggen van duikers, steigers, bruggen en wat dies meer zij, aangescherpt.

Onderzoek en studie

Daaraan gaat onderzoek en studie aan vooraf. Bij het aanpassen van de wet- en regelgeving worden architecten, ingenieurs, consultants aannemers, bouwtekenaars, verkavelaars uit alle delen van het land betrokken.

Rommel

Een bewoner van Paramaribo-Noord spreekt vanaf 3 jaar geleden zijn afkeuren uit over de bouwactiviteiten in zijn buurt: “Iedereen rommelt er maar wat aan.  Alles degenereert.  Mijn buurman is al tijden bezig te bouwen.  Zand, grind, stenen en andere bouwmaterialen nemen vanaf de werkzaamheden begonnen het hele trottoir in beslag. Daarmee worden bouwvoorschriften met de voet betreden. Openbare Werken, het districtsbestuur en andere toezichthoudende instanties zijn ziende blind.”

Gezondheid en veiligheid

“De riolering raakt verstopt, het is geen wonder dat wateroverlast met de dag toeneemt. De voetgangers moeten met alle gevaren van dien gebruikmaken van het wegdek. Gezondheid en veiligheid worden in gevaar gebracht. Het woon- en leefgenot in de buurt wordt al jaren verpest.”

Verzakking

“Tot overmaat van ramp werden de kokers van de kreek die de buurt doorkruist tijdens schoonmaakwerkzaamheden van het ministerie losgetrokken en nooit opgeknapt. De kokers liggen er nog steeds. Ik wacht op de dag waarop de weg die langzaam door het wassende water wordt ondermijnd verzakt.”

Kalven dreigen te verdrinken

“Er is een school in de buurt. Door de onveilige verkeerssituatie hebben er zich aanrijdingen voorgedaan, waarbij voetgangers waren betrokken, gelukkig tot nu toe niet met fatale afloop. Kalven dreigen te verdrinken, maar regering en stadsbestuur zien geen reden om op te treden en te herstellen wat er te redden valt.”

Berm in beslag genomen

“Integendeel gaat de rommel na 36 maanden maar door. De bouwer van de kanjer van een huis heeft het trottoir helemaal ingelijfd en sterk schuins aflopend betegeld en beplant waardoor het voor voetgangers ongemakkelijk wordt. Alsof dat niet mooi genoeg is, werd een groot deel van de berm langs de kreek, die tegenover het huis loopt, in beslag genomen en een joekel van een container geplaatst.”

Nationaal verderf

“Om misvatting te voorkomen benadruk ik, dat ik niet zit af te geven op mijn buurman, die van buiten blinkt als goud, maar van binnen modder is. Iedereen die bouwt begaat dezelfde fouten en overtredingen die Suriname duur komen te staan. Op nog geen 50 meter afstand en overal in de stad zijn er vele gevallen waar dezelfde handelingen en bouwmethoden wordt toegepast.”

Poel van verderf

“Het is te hopen dat het Ministerie van Openbare Werken, die heel zwak is op het gebied van toezicht houden op bouwregels en het tegengaan van corruptie in eigen huis, de hand in eigen boezem steekt om uit de poel van verderf te geraken.”

HD

error: Kopiëren mag niet!