Hengelwedstrijd met een educatief karakter in het Groene Paradijs

Ondernemer Tjark Nurse klopte aan bij Dagblad Suriname om zijn bewondering, waardering en aanbeveling uit te spreken over de Aquacultuur Academie te Tamanredjo in het district Commewijne.

Aquacultuur Academie Paraiso Verde

“Het uitbundig prijzen van de Aquacultuur Academie Paraiso Verde  (het Groene Paradijs) die op 25 mei jongstleden een open familiedag met als hoogtepunt een hengelwedstrijd heeft gehouden, is om velerlei reden op z’n plaats. De bewondering en waardering, het lof toezwaaien aan de onderneming en het educatief evenement komt niet alleen uit mijn hart. De overige aanwezigen waaronder districtsvader Mohamedsafiek Radjab van Commewijne zijn ook enthousiast.”

De wedstrijd vond in 3 categorieën plaats. Kwie kwie- winnaar is Art
Sliman met een vangst van 940 gram. Krobia-winnaar de heer
Kertodikromo met 338 gram. In de categorie pataka streek mevrouw
Wolf met 447 gram met de eer.

Educatieve tocht

“De Grote Vakantie loopt ten einde een geschikt moment voor een back to school familie uitstapje om, de dagelijkse beslommeringen voor een moment aan de kant te leggen. In de open natuur te ontspannen en energie te putten om het streven naar een goed schooljaar waar te maken.”

Kwie kwie, krobia en pataka

“De wedstrijd vond in 3 categorieën plaats. Kwie kwie – winnaar is Art Sliman met een vangst van 940 gram. Krobia – winnaar de heer Kertodikromo met 338 gram. In de categorie pataka streek mevrouw Wolf met 447 gram met de eer.”

Een deel van de deelnemers.

Rondgang

De achtergrond van de hengelwedstrijd heeft niet alleen met vakantie, ontspanning en vertier te maken. Het educatief karakter was de kroon op de ontmoeting. Tijdens de rondgang op het complex van de academie werd de aard van de onderneming uit de doeken gedaan.  Als ondernemer neem ik mijn petje af voor de kennis en doorzettingsvermogen van de vis farm directeur/eigenaar Soekamat Amatsakio. 

Visie

“Geprojecteerd zijn een modelbedrijf, zelfvoorzienende aquacultuur academie en vis farm. Een geïntegreerd geheel inhoudende broedvijvers, viskweek van meerdere soorten vissen en waterdieren, proefstation, laboratorium, visvoerfabriek, hengelgronden voor liefhebbers, natuurtoerisme- en bedrijfstoerisme oord. Tijdens de open dag konden de gasten al deze aspecten tot zich nemen.”

Aquacultuur academie directeur/eigenaar Soekamat Amatsakio.

Visteeltacademie

“De ondernemer met een rijke ervaring in aquacultuur in binnenland en buitenland heeft in Tamanredjo in het district Commewijne een proefstation-, opleiding-, trainingscentrum neergezet. De feitelijke uitvoering begon 5 jaar geleden in zwampgrond te Tamanredjo-4. Er worden Surinaamse zwampvissen en Tambaki gekweekt. Een kaaimankweekplaats is er ook bij.”

Gemengd bedrijf

“Landbouw en veeteelt worden aangepakt om de onderneming wat eigen gebruik en visvoer betreft, zelfvoorzienend te maken. Er worden landbouwgewassen geteeld die dienen als grondstof voor de voerproductie.”

Van vislarve tot marktgewicht

“De kweek van Tambaki – en zwampvissen is in een vergevorderd stadium van ontwikkeling. Onder andere zwemmen er tientallen duizenden kwie kwie’s, en andere zoetwatervissen rond voor de reproductie. Er wordt van larve tot marktgewicht gekweekt.”

Social Enterprise

“De Aquacultuur academie is een onderwijsinstelling voor beoefening en bevordering van aquacultuur. De academie werkt volgens het Sociaal Enterprise principe. Het initieert, creëert en zet onderwijs-, opvoeding, – vorming en ontwikkelingsprojecten op.”

Duurzaamheid

“De academie is opgezet om de visserijtak van Suriname te versterken. Visteelt wordt aangeleerd en aangewend als een duurzame vorm van ontwikkeling. De overgedragen kennis en de bijgebrachte bedrevenheid stelt deelnemers in staat om voor eigen gebruik en op commerciële manier zoetwatervissen te kweken en te houden.”

Beroepsopleiding

“Er worden beroepsopleidingen aangeboden, die voor iedereen beschikbaar zijn. Het is een opleiding voor man en vrouw, jong en oud, hoog- en minder geschoolden. De academie levert vakmensen af die voldoende kennis en vaardigheid bezitten om gezond en betaalbaar voedsel te produceren voor eigen gebruik en commercie. Het onderricht vindt theoretische en praktisch plaats.”

HD

error: Kopiëren mag niet!