Gemiddelde wisselkoers kruipt dichterbij SRD 29

De gemiddelde wisselkoers van de US-dollar kruipt langzaam dichterbij de SRD 29. De Centrale Bank van Suriname noteerde vrijdagmiddag 30 september een slotkoers van SRD 28,89. Een aantal cambio’s echter verhandelde de US-dollar al voor rond de SRD 29,10. De koers van de Euro bleef vrijdag hangen net boven de SRD 27. 

Tijdens de Jaarrede donderdag in het parlement zei president Chandrikapersad Santokhi, dat de wisselkoers een reflectie is van objectieve factoren zoals vraag en aanbod van valuta en subjectieve factoren zoals speculatie en vertrouwen. 

De maatregelen van de regering om het aanbod van valuta op de markt positief te beïnvloeden lijken vooralsnog niet de gewenste effecten te sorteren. Zijdens de regering worden sinds vorige week deviezen beschikbaar gesteld voor importeurs van brandstof, medicijnen en basisgoederen. De 35% retentie regeling voor exporten is ingevoerd, doch werkt nog niet in volle omvang. 

Valuta interventies

Volgens de gemaakte afspraken met het IMF (Internationaal Monetair Fonds)  mag de Centrale Bank van Suriname geen valuta interventies plegen. In voorbije jaren deed ze dat wel. Valuta uit de internationale reserves werden daarbij aangewend. In de afgelopen twee jaar van de huidige regeerperiode zijn de internationale reserves bij de Centrale Bank opgebouwd tot een bedrag van rond de US$ 1 miljard. Oud-minister Armand Achaibersing zei onlangs, dat de internationale reserves bestaan uit gebonden- en niet gebonden reserves.

De gebonden reserves bestaan voornamelijk uit de kasreserves van de verschillende banken. Dat zou om een bedrag van US$ 400 miljoen gaan. De niet-gebonden reserves belopen een bedrag van US$ 600 miljoen dat in de afgelopen twee jaar zijn opgebouwd. Het overgroot deel van de tot nu ontvangen tranchebedragen van het IMF, zijnde dat deel als betalingsbalanssteun, wordt aan de internationale reserves van de Centrale Bank toegevoegd.

Heronderhandelingen IMF

President Santokhi zei donderdag tijdens zijn Jaarrede ook, dat het vraagstuk van de koersontwikkelingen onderdeel vormt van de heronderhandelingen met het IMF. “Wij hebben het IMF voorgesteld na te gaan op welke wijze elementen van de Extended Fund Facility aangepast kunnen worden zodat bepaalde maatregelen getemporiseerd kunnen worden. Ook is voorgesteld na te gaan welke andere opties bestaan om sommige van de te nemen maatregelen anders uit te voeren. Alsmede de ondersteuning naar het volk op zodanige manier te doen dat er geen negatieve effecten op de inflatie en de koers hieruit voortvloeien”, aldus president Santokhi.  

SS    

error: Kopiëren mag niet!