Een blik in de wereld

De vraag die ik mezelf de laatste tijd vaak stel is:wat gebeurt er met de huidige mens?

Een blik in de wereld laat leiders zien die vernietigend en puur in eigen belang handelen bijvoorbeeld Trump die in zijn land tweedracht zaait, Assad die zijn eigen volk vergiftigd, Iran die het vrouwvolk onderdrukt, Afrikaanse leiders die zichzelf verrijken en het volk in armoede laten leven, China die overal landen chanteert en uitbuit, zijn wil doordrukt en een moderne vorm van slavernij beoefent onder zijn eigen bevolking en nu Poetin die een ander land binnenvalt en mensen en steden bombardeert en hun land inpikt, zijn eigen volk monddood maakt, hen alle media berichten ontzegt en ze dwingt om in zijn oorlog te gaan vechten.  Poetin zelf drukt zijn snor maar stuurt zijn volk de dood in. Wie niet gehoorzaamt, wordt de gevangenis in gegooid.

Echter niet alleen de leiders, maar ook het gewone volk bewandelt steeds meer de weg van egoïsme en eigen belang. Neem bijvoorbeeld  Nederland, de mensen zijn verzorgd van wieg tot graf, maar waarderen het niet meer. Bij protestacties wordt er zoveel vernield en men gaat er doodleuk van uit dat de schade zal worden betaald door de staat. Bij stakingen  zijn steeds andere mensen de dupe en dat kan de stakers niets schelen. Slechts hun eigen belang telt. Premier Rutte krijgt alleen maar verwijten en klachten over zich heen zowel door het volk als door de coalitie en oppositie. Niemand staat er bij stil, dat Rutte erg veel tegelijk op zijn bord krijgt bijvoorbeeld de toeslagen affaire, het stikstof- en assielzoekersprobleem, het energieprobleem door de oorlog, gaswinning stoppen in Groningen, enzovoorts. Men staat aan de zijlijn en oordeelt en veroordeelt, roept wat er fout is en hoe zij het beter zouden doen. 

Alleen mensen die net als Rutte in zo’n nijpende situatie verkeren en zoveel tegelijk op hun bord gedeponeerd krijgen waarvoor ze oplossingen moeten zoeken, zouden kunnen begrijpen dat deze taak niet gemakkelijk is. Andere regeringen hadden niet met zoveel problemen tegelijk te kampen.

Natuurlijk moeten mensen meedenken en kritisch blijven. Het is echter raadzaam om pas te oordelen als men zelf midden in zo’n situatie zit en de zwaarte aan den lijve ondervindt.

Beste mensen, dit gebeurt niet alleen in andere landen, maar ook in Suriname. Ik zie steeds meer hoe dit gedrag in Suriname op vele fronten wortel schiet. Deze regering, vooral de president, is vanaf het begin gepest en tegengewerkt terwijl hij zoveel problemen het hoofd moet bieden. Verkiezingen die eerst eerlijk en soepel verliepen, gaan steeds meer de kant op van dwang en corruptie. Mensen worden betaald om op een bepaalde politieke partij te stemmen, hele dorpen worden omgekocht kortom het gaat niet meer om de visie en de plannen om een land tot ontwikkeling te brengen maar om eigenbelang. Men wil zich zo snel mogelijk verrijken. En als omkopen en valse beloften niet meer helpen, zal er, net als bij Poetin, worden overgegaan op dwang, geweld en bedreigingen.

Ook het volk gaat gaat steeds meer de richting op van eigenbelang.

Alles wordt beredeneerd vanuit eigen gewin en niet wat is voor land en volk het beste. De bedenksels om de ander te pesten, neer te halen of kapot te maken zijn legio. Tijdens zulke negatieve acties wordt er nooit gedacht aan de nare gevolgen voor land en volk. Alleen de eigen behoeften aan vernietigen tellen.

De mensen beseffen niet dat ze met dit negatieve gedrag het land kapot maken. De tijd en energie die worden verspild aan dit negatieve gedrag gedrag kunnen beter en vruchtbaarder worden gebruikt door bijvoorbeeld de troep op straat en in de goten op te ruimen of de honger onder kinderen aan te pakken. Niet alleen de staat hoeft met oplossingen te komen. In plaats van te roddelen op sociale media, kunnen we zelf met oplossingen en ideeën komen.

Er is een heel erg sterke leider voor nodig om zoveel negativiteit, egoïsme en opzettelijke tegenwerking het hoofd te bieden. Na gado wan sabie waarom hij Santokhi heeft gekozen om deze zware taak op zich te nemen.  Surinamers laten we lering trekken uit dit negatieve gedrag van andere landen en dit gedrag niet kopiëren. Laten we ons inzetten voor eenheid en verbroedering, want zo alleen kan er ontwikkeling tot stand komen.

God geeft kruis naar kracht.

Josta Vaseur

error: Kopiëren mag niet!