“De waarheid is dat beide personen in het afgebakend gebied zijn gebeten door de piranha”

Met verontwaardiging hebben wij in een dagblad gelezen over hetgeen de directeur van Parabello heeft aangegeven ten aanzien van het gebeuren te Parabello op maandag 19 september 2022. Wij vinden het noodzakelijk, dat de samenleving op de hoogte is van hetgeen zich op die bewuste dag heeft voorgedaan en hoe het gesprek op 21 september 2022 is verlopen.

Op maandag 19 september 2022 zijn wij met de familie naar Parabello gegaan. We hebben in de ochtend gezwommen, daarna zijn we gaan eten, na het eten zijn wij gaan sporten en pas na het sporten zijn wij weer in het water gegaan. Iedereen is toen gaan zwemmen. Tegen kwart over 3 is mijn neefje door een piranha gebeten bij zijn vinger, hij zag een beetje bloed en zei “iets heeft mij onder water gebeten”, hij zette toen zijn vinger in de andere handpalm en liep naar de kant om een van de ouderen te wijzen. We vroegen ons af of het een piranha was, daar we allemaal in het water waren. Nog voordat de oudere persoon naar de vinger had gekeken hoorden we dat een tweede slachtoffer schreeuwde dat het piranha’s zijn, want een was met zijn vinger weg. Het moment dat hij door de piranha was gebeten, was hij in het water samen met alle anderen. Hij was net klaar met spelen met de kinderen en had zijn hand uitgestrekt om te relaxen. Hij was niet dicht bij het net. Zelf heeft hij de piranha niet gezien, hij voelde zijn hand in een keer naar beneden gaan en weg was de vinger.

We zijn allemaal uit het water gegaan, hebben kruiden gezocht om het bloed te stoppen en zijn daarna vertrokken. Daarna is hij naar de EHBO gegaan. Dinsdag 20 september 2022 zijn wij op kantoor geweest, maar de directeur was niet aanwezig om ons te spreken. Woensdagochtend tegen 8:00 uur werden wij gebeld en gevraagd of wij ons om 9:30 uur op kantoor konden aanmelden. We hebben dat gesprek samen gevoerd met de directeur, de heer Gilliot M., de eigenaar heer Antonius en de verantwoordelijke van Parabello die dag, de heer Bend. Tijdens dat gesprek hebben we uitgelegd dat we de hele ochtend hebben gezwommen zonder problemen, we hebben ons netjes aan de regels gehouden en de middag toen we weer aan het zwemmen waren is het gebeurd. We vroegen ons af hoe dat mogelijk was, omdat ze ons hadden aangegeven dat ze drie weken geleden nieuwe netten hebben geplaatst. Zij hebben ons toen uitgelegd, dat er een dag van tevoren een jongen buiten het net door een piranha was gebeten, de jongen heeft toen het net naar onderen geduwd en is terug gesprongen in het afgebakend gedeelte met als gevolg dat ze het afgebakend gedeelte opnieuw moesten laten zeven om na te gaan of er geen piranha’s waren gebleven in het afgebakend gedeelte.

Ook had een groep mensen een paar dagen voor ons de plaats afgehuurd en zijn ze zodanig tekeer gaan dat ze de netten hebben weggehaald, maar ook die hebben ze terug laten plaatsen, aldus de verantwoordelijke. Verder gaf hij aan, dat de mensen de netten ook hebben gescheurd, maar ook dat heeft hij laten fixen. Hij toonde ons toen een foto daarvan en andere rommel die ze uit het water hadden gehaald. Aan het einde van hun uitleg gaven ze aan, dat zij van hun kant uit alles eraan doen dat de plek veilig is. Wat zij erg vinden is, dat er altijd weer mensen zijn die zich niet houden aan de regels en dat mensen die zich wel houden aan de regels daarvoor moeten boeten. Ze boden toen hun verontschuldigingen aan en vroegen hoe zij ons tegemoet konden komen. 

Wij hebben ze toen de kwitanties gewezen en aangegeven dat de medische kosten ongeveer SRD 2.500 bedragen. Ze hebben toen aangegeven, dat ze de kosten zullen dekken en een extra erbij zullen zetten. We zijn toen akkoord gegaan met het voorstel, want wij dachten, hoeveel je ook wil eisen, die vinger komt niet terug. We hadden ook geen zin om te halen en te trekken. De directeur vroeg naar ons rekeningnummer en het geld is daarop overgemaakt. 

Tot onze verbazing lezen we in de krant in het artikel “Parabello tot nader order gesloten”, dat er is aangegeven, dat “het slachtoffer tegen het net aanleunde en dat hij van achter het net in zijn vinger gebeten is door een piranha. Het is dus niet gebeurd in het afgesloten gedeelte van het bad”, aldus het artikel. Wij vonden dat verschrikkelijk, omdat wij een goed gesprek hebben gehad met de mensen van Parabello. Wij missen in het voorgaande artikel een stukje verantwoordelijkheid van hun zijde, de schuld wordt makkelijk in de schoenen geschoven van anderen, maar ze vergeten dat de resterende vingers naar hun richting wijzen.

De waarheid is dat beide personen in het afgebakend gebied zijn gebeten door de piranha en dat er op dat moment niet eens een lifeguard aanwezig was, wel de beheerder die zelfs niet wist wat hij moest doen.

Familie Tuinfort

error: Kopiëren mag niet!