Bliksembezoek Franse minister van Justitie aan Suriname

Oude overeenkomsten gaan in werking treden….

Op uitnodiging van minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft de Franse minister van Justitie, Eric Dupond-Moretti, vrijdag een officieel bliksembezoek gebracht aan Suriname.

De Franse minister en zijn delegatie werden ontvangen door president Chandrikapersad Santokhi in de aanwezigheid uiteraard van minister Amoksi en minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking, BIBIS.

De bilaterale ontmoeting vond plaats bij BIBIS en had als doel het goedkeuren van additionele bepalingen op de justitiële overeenkomst van 2021. Beide partijen hebben zowel de gezamenlijke uitdagingen als de gezamenlijke sterktes benadrukt. Er is daarna gesproken over de weg vooruit. 

De twee ministers verwelkomen de afronding van de onderhandelingen over het addendum op de samenwerking dat ondertekend is in 2021 en zijn overeengekomen, dat de inwerktreding bespoedigt zal worden door beide landen. Ze verwelkomen ook de inwerkingtreding van de Politie Samenwerkingsovereenkomst die in 2006 ondertekend was. Deze overeenkomst treedt zaterdag 1 oktober, in werking. 

De ministers benadrukten, dat het nodig is dat er beter wordt samengewerkt in het gevecht tegen drugssmokkel en illegale goudwinning, in het bijzonder door betere samenwerking tussen de veiligheidsdiensten. Ze zijn overeengekomen dat ze een werkgroep zullen instellen om informatie met elkaar uit te wisselen. De werkgroep zal vlotte en efficiënte justitiële samenwerkingsmethoden ontwikkelen voor het afhandelen criminele strafzaken met vertegenwoordigers van de rechterlijke autoriteiten van beide landen. 

De ministers beogen ook een nauwere samenwerking bij de implementatie van het Minamata Verdrag, dat streeft naar de wereldwijde uitbanning van kwik.

De ministers hebben het belang van de strijd tegen corruptie beiden erkend omdat daardoor wet en recht kunnen zegevieren en het vertrouwen in de overheid versterkt wordt. Er zal hiervoor uitwisseling van ervaring en training plaatsvinden. Ze zijn overeengekomen om de samenwerking in het gevangwezen te intensiveren, in het bijzonder door te werken aan het re-integreren van overtreders in de samenleving om daarmee recidive tegen te gaan. 

Beide ministers staan pal achter de gezamenlijke declaratie en het addendum en zijn bereid om op het hoogste niveau gesprekken tussen de twee Staten te blijven bevorderen. 

Minister Dupond-Moretti verheugde zich erop dat hij zijn Surinaamse tegenhanger weer kon ontmoeten en kijkt ernaar uit dat de relatie in de toekomst verder versterkt zal worden.

error: Kopiëren mag niet!