Kolonel Werner Kioe A Sen: “Surinaamse militaire inlichtingendienst speelde cruciale rol bij neutraliseren regionale gewapende bende”

Legerbaas bepleit holistische benadering om drugshandel en georganiseerde misdaad tegen te gaan

Luitenant Kolonel Werner Kioe A Sen, waarnemend bevelhebber van het Surinaams Nationaal Leger (BNL), heeft tegenover Diálogo (een professioneel militair tijdschrift van het U.S. Southern Command) gesteld, dat er een holistische benadering nodig is om drugshandel en grensoverschrijdende misdaad tegen te gaan. 

Kolonel Kioe A Sen: “Er is een holistische benadering nodig om de drugshandel en de grensoverschrijdende georganiseerde misdaad tegen te gaan. Op nationaal niveau delen we regelmatig inlichtingen met andere lokale veiligheidsinstellingen, zoals het Directoraat Nationale Veiligheid (onderdeel van het Kabinet van de President), de Kustwacht en de politie. Ook bestaat er een goede samenwerking tussen het ministerie van Defensie en het Openbaar Ministerie. Toch zijn deze communicatielijnen niet voldoende. Daarom erkennen we regionale veiligheids partnerschappen als complementair en deze zijn zeer waardevol. Op regionaal niveau hebben we bilaterale overeenkomsten met Frans-Guyana en Brazilië. Met Guyana bereikten we de basis in oktober 2021 en de militaire samenwerking moet nog worden uitgebreid.”

Guyana Shield Strategic Dialogue.

“Op 26 augustus 2021 ondertekenden we de trilaterale overeenkomst met Frans-Guyana en Guyana tijdens de eerste Guyana Shield Strategic Dialogue. Dit jaar is Suriname gastheer van deze Strategische Dialoog. Op dit platform beloofden de landen allemaal om de veiligheidssamenwerking tussen de drie Guyana’s met vergelijkbare dreigingen te versterken en te verbreden. In de eerste week van juli 2022 speelde onze militaire inlichtingendienst een cruciale rol bij het neutraliseren van een gewapende bende bestaande uit illegale Brazilianen die grote delen van onze grens met Frans-Guyana terroriseren. Deze gewapende bende pleegde meerdere moorden op Franse bodem. Het proces om een ​​groot deel van deze bende uit te leveren aan onze Franse buurman is al gestart.”

Bewaking op zee

Kolonel Kioe A Sen gaf ook aan, dat er een sterke relatie is tussen de Surinaamse Kustwacht en het ministerie van Defensie. “Rechtshandhaving in onze territoriale wateren en Economische Zone is de primaire taak van de Kustwacht en op operationeel en tactisch niveau ondersteunt de Surinaamse marine de Kustwacht met personeel en expertise. Dit komt tot uiting in regelmatige patrouilles op zee en training tussen instanties. Er zijn voorbeelden geweest waarin onze operaties tussen verschillende instanties hebben geleid tot het identificeren en aanpakken van illegale visserij. Verder ondersteunt de Surinaamse marine op de Corantijnrivier, onze grens met Guyana, de politie met kleine middelen en personeel. In mei resulteerde dit bijvoorbeeld in de inbeslagname van boten vol vis van illegale Guyanese vissers die in onze territoriale wateren aan het vissen waren.”

Diálogo: Hoe helpen de Surinaamse strijdkrachten de nationale inspanningen om illegale goudwinning te bestrijden?

Kolonel Kioe A Sen: “Voor ons is illegale goudwinning een wicked problem. Er is nog geen oplossing en er is ook geen landelijke consensus over hoe om te gaan met illegale goudwinning. Op beleidsniveau bestaat de intentie om te reguleren, maar toch zijn er meerdere lagen van beperkingen die we eerst moeten aanpakken. Een van deze beperkingen is de financiële crisis waarmee Suriname te maken heeft. Financiële beperkingen hebben niet alleen gevolgen voor de effectiviteit van de veiligheidstroepen, maar ook voor de lokale overheden.

De Surinaamse strijdkrachten hebben onlangs hun aanwezigheid in deze minder ontwikkelde gebieden vergroot door middel van kleine en regelmatige patrouilles en ook door civiel-militaire samenwerking. Dit laatste wordt gedaan om de sociale ontwikkeling van burgers te verbeteren.”

“Zo zijn we begonnen met een operatie genaamd “Gran Mati” (Grote Vriend in het Surinaams), die jaarlijks zal worden herhaald. Tijdens deze civiel-militaire operatie vergroten we de veiligheid in samenwerking met de politie; we renoveren scholen en bieden gezondheidsdiensten aan.

We hebben operatie “Marbonsu”. Tijdens onze eerste editie van de operatie in december 2021 hebben we drie illegale goudmijnpontons geneutraliseerd nadat we om steun waren gevraagd door de procureur-generaal. Hoewel de procureur-generaal deze pontons (scalians) in beslag nam, bleven men goud winnen in de Marowijnerivier. Tijdens deze operatie hebben we ook controleposten opgezet op de luchthaven Zorg en Hoop waar alle binnenlandse vluchten binnenkomen, meestal vanuit gebieden waar illegale goudmijnen liggen, wat heeft geleid tot de arrestatie van illegale immigranten en de inbeslagname van een illegaal wapen.”

error: Kopiëren mag niet!