Happy Navratri

In deze periode, zien we overal mensen om ons heen die de Shakti’s aanroepen, de hele nacht wakker blijven, vasten, reinheid en zuiverheid in acht nemen – omdat het heilige festival van Navratri is begonnen. Parvati Maa, Durga Maa, Jagadamba, Santoshi Maa, Gaitrie Devi, Kali Maa, Saraswati Maa en Lakshmi Maa worden met heel veel liefde, toewijding, zuivere intenties en gevoelens als goddelijke wezens, aangeroepen.

Laten we vandaag, voor een moment stilstaan, bij de diepere betekenis van dit heilige festival. Wie roepen we eigenlijk aan op deze dagen? Wat is de spirituele betekenis ervan?

Goddelijkheid en Zuiverheid zijn oorspronkelijke originele kwaliteiten van de ziel, welke wij heden ten dage nauwelijks ervaren en vergeten zijn. Omdat wij onze goddelijkheid niet meer ervaren, beginnen we gebruik te maken van de ondeugden nl.: lust (onzuivere verlangens), boosheid, hebzucht, gehechtheid en arrogantie om onze doelen te realiseren.

Symbolisch wordt de overwinning van onze zuivere goddelijkheid over onzuiverheid oftewel ondeugd, afgebeeld als goddelijke wezens met vele wapens in de hand, die demonen vertrappen. Het vrouwelijke aspect van kracht – Shakti – door de connectie met Shiva, de onstoffelijke Allerhoogste, wordt herinnerd.

Het gaat hierbij over de herinnering aan de overwinning die wij behalen in de strijd met de ondeugden in onszelf zoals jaloezie, haat, pijn veroorzaken, of anderen kwetsen, afwijzen, manipuleren, willen domineren etc. De echte wapens hiervoor zijn goddelijke kennis en innerlijke krachten. 

Navratri herinnert ons eraan om deze goddelijke krachten die wij zielen bezitten, weer aan te wakkeren en actief te gebruiken. De vele armen met wapens waarmee de devi’s worden afgebeeld, zijn symbolisch voor de 8 spirituele krachten in de ziel. Het accurate gebruik van het wapen van ware kennis samen met deze 8 goddelijke krachten: de kracht van introversie, kracht om los te laten, de kracht van tolerantie, de kracht van acceptatie oftewel aanpassingsvermogen, de kracht om dingen onder ogen te zien, de kracht van onderscheid maken tussen waarheid en onwaarheid, de kracht om accurate beslissingen te nemen en de kracht van samenwerking – zorgt ervoor dat onze goddelijkheid weer aangewakkerd wordt en omhoog komt, waardoor het negatieve in ons automatisch ondergedompeld raakt.

Tijdens Navratri nemen aanbidders bepaalde rituelen in acht, thuis of in de mandir, om de devi’s te kunnen bereiken. Maar hoe kunnen wij nu deze goddelijke krachten in onszelf weer aanwakkeren en omhooghalen?

Ten eerste moeten we ontwaken uit de diepe slaap van onwetendheid waarin we in dit ijzeren tijdperk (kalyug) leven. Onwetendheid over de accurate kennis van wie wij daadwerkelijk zijn, wie God is, wat onze relatie met Hem is en over het spel van het leven. 

De volgende stap is “vasten”. Laten we het begrip vasten wat dieper begrijpen en toepassen deze Navratri. Laten we ons niet alleen onthouden van seks en onzuiver voedsel maar ook van onzuivere gedachten, gevoelens, woorden en handelingen. Door deze disciplines te volgen neemt onze wilskracht toe. 

De dya’s die worden aangestoken herinneren ons eraan dat wij van oorsprong zuivere zielen zijn, punten van stralend licht en niet het lichaam gemaakt van de vijf elementen welke gesymboliseerd wordt door het kleien potje. Het herinnert ons eraan om in het juiste bewustzijn te blijven, namelijk zielsbewustzijn in plaats van lichaamsbewustzijn. Als we in het juiste bewustzijn blijven, blijft “het licht” aangestoken, voelen wij ons verlicht en wordt het schenken van “licht” een heel natuurlijke uitstraling van liefde, respect en coöperatie, altijd en aan eenieder natuurlijk en worden relaties weer harmonieus.

In de mate waarin wij accurate spirituele kennis en de goddelijke krachten weer bewust toepassen in ons dagelijks leven, in die mate zal onze goddelijkheid steeds meer onze natuurlijke aard worden en zal de transformatie van de wereld naar een wereld vol liefde, vrede en geluk weer een feit worden. 

Een bijzondere en betekenisvolle Navratri toegewenst!

BRAHMA KUMARIS SPIRITUELE ORGANISATIE

error: Kopiëren mag niet!