Begrotingstekort met 3.3% op SRD 3.2 miljard

Het tekort van de overheidsbegroting voor het dienstjaar 2023 komt uit op SRD 3.293.493.000. Dat is gelijk aan 3.3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP). De inkomsten zijn geraamd op SRD 33.953.516.000 (SRD 33.9 miljard) en de uitgaven op SRD 37.247.900.000 (SRD 37.2 miljard). President Chandrikapersad Santokhi heeft donderdag 30 september de begroting bij de Nationale Assemblee ingediend. Hiermee is het nieuw parlementair jaar begonnen.

Uitgaven

De geraamde uitgaven zijn onderverdeeld in Operationele Kosten en Programma’s, respectievelijk SRD 9.503.484.00 (SRD 9.5 miljard) en SRD 27.743.425.000 (SRD 27.7 miljard). 

Onder Operationele Kosten vallen de personeel gerelateerde uitgaven zoals lonen, salarissen en sociale premies. Verder vallen daaronder de overige operationele uitgaven van de verschillende ministeries zoals kantoorkosten, aanschaffingen van goederen en diensten, subsidies, bijdragen en schenkingen en klein onderhoud van gebouwen en terreinen.

Onder Programma’s worden verstaan de beleidsacties/maatregelen van de overheid. Hiervan wordt het bedrag SRD 19.374.293.00 (SRD 19.3 miljard) uit eigen middelen opgebracht, zijnde afkomstig van belasting- en niet belastingontvangsten. 

Inkomsten

De geraamde overheidsinkomsten voor het dienstjaar 2023 zijn als volgt onderverdeeld: 

1) Direkte Belastingen SRD 7.887.992.000 (SRD 7.8 miljard), 

2) Indirekte Belastingen SRD 9.757.750.000 (SRD 9.7 miljard), 

3) Niet-Belastingontvangsten SRD 7.938. 616.000 ( SRD 7.9 miljard) en 

4) Donormiddelen SRD 499.670.000. 

Verder is aan Leningen en Schenkingen opgebracht een bedrag van SRD 8.369.132.000 (SRD 8.3 miljard).

SS

error: Kopiëren mag niet!