Toerisme krabbelt uit dal na harde klappen Covid-19

‘Rethinking tourism’ is het thema, dat tijdens de kick-off is ingezet op vrijdag 23 september. De directeur van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme, Rabin Boeddha, zegt in gesprek met Dagblad Suriname dat een van de uitgangspunten is om met ‘Rethinking tourism’ bij te dragen aan het herstel van het toerisme.

“Het toerisme heeft zware verliezen geleden ten gevolge van de Covid-19 pandemie. Covid heeft enorme klappen uitgedeeld aan de toerismesector”, merkt de directeur op. “Nu alles in de sector een beetje op gang komt willen wij het proces vanuit het ministerie helpen ondersteunen en faciliteren.” In het kader van Wereld Toerisme Dag op dinsdag 27 september is de gelegenheid benut om via ‘Rethinking Tourism’ meer bekendheid te geven aan het toerisme.

Uitdagingen

Met de stakeholders is regelmatig overleg. Tekort aan kader en tekorten aan goedkoop kapitaal zijn enkele van de pijnpunten binnen de sector die al sinds jaar en dag bekend zijn. “De schade die Covid heeft aangericht aan de vakantieoorden zorgt ervoor, dat de sector schreeuwt om ondersteuning”, licht Boeddha toe. Het ministerie heeft hierop acties ondernomen om voor meer bekendheid te zorgen door weer de vakantiebeurzen op te zoeken, onder andere in New York, Utrecht en Berlijn. “Een andere vorm van ondersteuning is om te kijken naar een financiële tegemoetkoming voor de mensen die niet kunnen werken.”

Boeddha noemt ook een overeenkomst met de Hakrinbank waarbij er zonder onderpand mogelijkheden bestaan om de vakantieoorden te helpen. De sector heeft ook geleden doordat veel mensen zijn weggetrokken om in andere sectoren te werken. Momenteel is het ministerie bezig om basistrainingen aan te bieden om de kennis en kunde bij het personeel binnen de sector te vergroten.

Promotie

Het concrete rendement uit deelname aan beurzen in Nederland voor de Surinaamse toerisme sector is moeilijk na te gaan, laat Boeddha weten. “De cijfers van de afgelopen 5 jaren zijn niet adequaat bijgehouden.” Hij onderkent dat er altijd al de behoefte is geweest om naar Suriname te komen door de familie- en vriendschappelijke banden die er bestaan. De directeur van TCT zegt, dat er toch een zekere verschuiving van bezoekers is waar te nemen. “Een van de verschuivingen is dat men nu steeds vaker uit gaat eten en niet meer zoals voorheen bij de familie blijft om te eten.” Tevens wijst Boeddha op de enorme groei van appartementen verhuur. Hetzelfde geldt voor de toename van de verkochte tours naar plaatsen waar men voorheen niet naar toe ging. “Daarom is het nodig om de promotie te blijven onderhouden”, zegt Boeddha desgevraagd.

Wetgeving

Op het gebied van de appartementenwet om de concurrentie naar de hotels toe in balans te houden zijn er de Toerisme Raamwet en de Wet Suriname Toerisme Autoriteit. Hierover merkt Boeddha op dat deze wetten al “panklaar” zijn. “Op 6 oktober hebben wij een presentatie voor de commissie van Rapporteurs in De Nationale Assemblee. De toerisme raamwet moet de totale toerismesector gaan definiëren.” 

Het blijkt dat er geen aparte wet is voor de appartementen. Het ligt volgens Boeddha in de bedoeling, dat beide genoemde wetten voor het eind van het jaar beschikbaar zijn. Daarmee wordt dan een periode van 20 jaar wachten afgesloten. Een Taxiwet is nog niet zover, hier wordt ondertussen al 25 jaar op gewacht.

Met betrekking tot ‘Rethinking tourism’ is er voor een district gerichte aanpak gekozen, omdat toerisme in het eigen land wereldwijd populairder is dan internationaal toerisme, zegt Boeddha. “Elk district heeft eigen karakteristieken. Gedurende de toerisme week zijn de districten gevraagd om activiteiten te ontplooien met ondersteuning vanuit het ministerie. “Een formeel en een informeel gedeelte waarbij tijdens het formeel gedeelte bezoeken van de minister samen met de districtscommissarissen hiervan onderdeel waren. Daarnaast is er ook een craftmarkt ingericht zodat ondernemers hun waren konden aanbieden. “Wij willen de bewustwordingscampagnes ook doorlaten gaan ook wanneer de vakantie voorbij is. Door de bewustwordingscampagnes interesseer je de mensen.”

Een ander punt waar Boeddha op inging is het stuk van de hoge kosten voor de bezoekers van eigen bodem. In enkele landen in het buitenland is dit geen onbekend verschijnsel, dat de buitenlandse toerist meer betaalt dan de lokale bewoner. “Tijdens Covid is gebleken dat dezelfde tours ook konden worden aangeboden aan de lokale bewoners. “Wij hebben goed overleg met de SHATA (Suriname Hospitality and Tourism Association) en de recreatieoord houders zodat mensen kunnen hoppen van het ene oord naar het andere oord.”  

RB

error: Kopiëren mag niet!