Suriname toegewijd aan ontwapening massavernietigingswapens

Tijdens een plenaire vergadering in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York is maandag 26 september de internationale dag voor de totale uitbanning van kernwapens herdacht.

Ter gelegenheid hiervan heeft de permanent vertegenwoordiger, ambassadeur Sunil Sitaldin, een statement namens Suriname afgegeven.

Het bereiken van wereldwijde nucleaire ontwapening is een van de oudste doelstellingen van de Verenigde Naties. Het was het onderwerp van de eerste resolutie van de Algemene Vergadering in 1946, waarbij de Commissie voor Atoomenergie werd opgericht, met een mandaat om specifieke voorstellen te doen voor de controle op kernenergie en de afschaffing van wapens die geschikt zijn voor massavernietiging.

Ambassadeur Sitaldin gaf aan, dat een wereld waarin burgers te maken hebben met angst voor massavernietigingswapens, niet de realiteit moet zijn waarmee burgers geconfronteerd raken. “We moeten zorgen voor een wereld zonder kernwapens voor onszelf en voor toekomstige generaties, door prioriteit te geven aan ontwapening en de totale uitbanning van atoomwapens.”

Voorts zei de ambassadeur, dat het prijzenswaardig is dat verschillende gebieden in de wereld kernwapenvrij zijn en dat er zones worden ingesteld, zoals Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, waarvan Suriname deel uit maakt. “Bij het naleven van wettelijke verplichtingen en het voldoen aan overeenkomsten aangaan, is het vermeldenswaard dat Suriname niet alleen toegewijd is aan het aspect van ontwapening van nucleaire wapens, maar ook andere massavernietigingswapens”, sprak de ambassadeur.

Daarnaast vermeldde Sitaldin dat in dit opzicht Suriname partij is van relevante internationale- en regionale verdragen zoals het Non-proliferatieverdrag (NPV), de Chemische Wapens Conventie (CWC), het Biologische (Bacteriologische) Wapenverdrag (BWC), het Alomvattend Kernstopverdrag (CTBT) en het Verdrag van Tlatelolco.

De ambassadeur hield zijn gehoor tenslotte voor dat het bereiken en behouden van een kernwapenvrije wereld, de verantwoordelijkheid is van alle leden van de Verenigde Naties. “We moeten in gedachten houden dat het voortbestaan van de mensheid hier op het spel staat, en wij ons daarom moeten onthouden van elke handeling met betrekking tot dreiging van het gebruik van massavernietigingswapens met desastreuze gevolgen die impact hebben op burgers”, besloot Sitaldin.

error: Kopiëren mag niet!