Stroomtarieven en achteruitgang koopkracht hete hangijzers Tripartiet Overleg

De doorgevoerde verhoging van de stroomtarieven en de alsmaar voortdurende achteruitgang van de koopkracht, zijn hete hangijzers voor de vakbeweging tijdens het Tripartiet Overleg (TO).

Na het reces in september begint het Tripartiet Overleg tussen de sociale partners, met name de overheid, bedrijfsleven en vakbeweging volgende week. Zowel het bedrijfsleven en de vakbeweging zijn er niet over te spreken, dat tegen alle gemaakte afspraken in de overheid de verhoogde energietarieven per 1 september heeft doen ingaan. De vakbeweging maak daarnaast zich ernstig zorgen over de aanhoudende inflatie en de gevolgen daarvan op vooral de loon- en sociale steuntrekkers. 

Met het Sociaal Akkoord in de hand denkt de vakbeweging nu al luidop na over koopkrachtcompensatie. Armand Zunder, woordvoerder van de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) ziet concrete en samenhangende maatregelen in de sfeer van productieverhoging als structurele oplossing voor het vraagstuk van inflatie en achteruitgang van de koopkracht. 

Productieverhoging

De regering moet zich niet blindstaren op tijdelijke oplossingen om de koers te beteugelen, maar zich tegelijkertijd ook te richten op de verhoging van de deviezen verdiencapaciteit van het land. Volgens Zunder ontbreekt het tot nu toe aan ontwikkeling in de reële sfeer van de economie. Alleen met maatregelen gericht op productieverhoging komt de sociaal-economische ontwikkeling in het land op gang. Daarmee ontstaat werkgelegenheid en treedt koopkrachtverbetering op.

Zunder vindt, dat de bestaande krediet- en agrarische fondsen voor respectievelijk ondernemers en agrariërs beter georganiseerd en versterkt moeten worden. Met een verbeterde organisatie kunnen de reeds bestaande exportsectoren zoals rijst, hout en visserij, binnen een relatief korte periode voor meer deviezeninkomsten voor het land opbrengen.

Verhoogde EBS-tarieven

De vakbeweging en het bedrijfsleven zullen bij de herstart van het wekelijkse Tripartiet Overleg volgende week ongetwijfeld verhaal halen bij de overheid. Vorige week hebben beide sociale partners samen met vakcentrale C-47 een pittige verklaring de deur doen uitgaan, waarin zij hun misnoegen uiten over de doorgevoerde verhoging van de EBS-tarieven.

De Surinaamse regering zou eerst met een plan voor gezondmaking van EBS moeten komen, voordat tot tariefverhoging wordt overgegaan. “De gezamenlijke partijen zijn weer eens teleurgesteld over het disrespectvol handelen van de regering met betrekking tot gemaakte afspraken”, stond in de verklaring.

In het TO, waarin de overheid is vertegenwoordigd, zijn afspraken gemaakt dat de tariefaanpassing pas plaatsvindt wanneer de bedrijfsvoering van de EBS op orde wordt gesteld.

De vakbeweging en het bedrijfsleven staan absoluut niet achter de wijze waarop en de omstandigheden waarin de tarieven worden doorgevoerd. Daarbij verwijzen zij naar het rapport van Ernst & Young, genaamd Project Volt van 20 mei 2022, waaruit misstanden en het niet transparant zijn van de EBS duidelijk naar voren komen. “Dan schetst ons weer eens de verbluffende verbazing dat de regering er pertinent voor kiest het wanbeleid bij de EBS in stand te houden en onder het mom van het IMF (die de verhoging zou eisen) de verhoging van de energietarieven gewoon doorvoert.” 

SS

error: Kopiëren mag niet!