Opinie: Hoe nu verder met de Surinaamse diaspora in Nederland en de ontwikkeling van Suriname

Inleiding

De Surinaamse Nederlanders (hierna te noemen diaspora) zijn zeer teleurgesteld over de huidige regering Santokhi/Brunswijk. In Nederland wonen ca 150.000 personen, die in Suriname zijn geboren. Hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen zijn in Nederland geboren en zijn Nederlanders.

De Surinaamse Nederlanders zijn zeer betrokken met Suriname. Zij volgen het nieuws uit Suriname op de voet. De gesprekken onderling gaan meestal over de slechte economische situatie en het slechte leiderschap in Suriname vanaf de onafhankelijkheid van hun geboorteland. Een groot aantal van de diaspora geeft duidelijk aan, dat de Surinaamse politici niet in staat zijn Suriname tot ontwikkeling te brengen. De politici beloven in de aanloop van de verkiezingen heel veel, maar eenmaal aan de macht doen zij heel weinig voor Suriname. De politici en hun innercirle hebben het goed terwijl een groot deel van het Surinaamse volk onder de armoedegrens leeft.

Is er nog hoop, dat het goed komt met Suriname? Zullen de politieke partijen inzien, dat falend leiderschap en corruptie verbannen moeten worden? Zullen de Surinamers tot het besef komen, dat zij één volk zijn en volmondig zullen zeggen: “Wij zijn Surinamers”?

Beste Surinamers, het komt zeker goed op het moment, dat er integere en deskundige personen aan de macht komen, de corruptie wordt verbannen en de inwoners vredig en harmonieus met elkaar samen wonen en samen werken.

Diaspora unit in Guyana

Vanaf april 2020 volg ik de ontwikkeling in Guyana. Ik heb met diverse zoommeetings van Guyana meegedaan. Heel interessant om de diaspora-unit van Guyana onder leiding van mevrouw Rosalinda Rasul aan het werk te zien. De diaspora-unit van Guyana, die rechtstreeks onder het ministerie van Buitenlandse Zaken valt, timmert behoorlijk aan de weg. De Guyanese diaspora wordt betrokken bij de ontwikkeling van Guyana. Mevrouw Rosalinda Rasul en haar diaspora unit hebben vele bijeenkomsten belegd met de Guyanese diaspora in het Verenigd Koninkrijk, Canada en Verenigde Staten van Amerika. Dankzij de vele bijeenkomsten tussen de diaspora unit en de Guyanese diaspora is de eenheid onder de Guyanezen sterk verbeterd. 

De werkwijze van de diaspora unit in Guyana zorgt ervoor, dat de Guyanese diaspora terugkeert naar hun geboorteland om een bijdrage te leveren. De Guyanezen zijn blij met de Guyanese diaspora.

Diaspora Instituut Suriname (DIS)

Diaspora Instituut Suriname (DIS) is een unit, die onder het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) valt. DIS is in het vierde kwartaal 2020 opgericht. 

Op de website van DIS staat het volgende vermeld: “Onze doelen voor de komende jaren zijn helder. We willen zoveel mogelijk diaspora verbinden met lokale projecten, mensen en initiatieven en vice versa.”

De afgelopen twee jaren heeft de diaspora in Nederland niets gehoord van DIS.

Diaspora Instituut Nederland (DIN)

Op 11 september 2021 is Stichting Diaspora Instituut Nederland (DIN) opgericht. Deze stichting is een privaatrechterlijke organisatie naar Nederlands recht. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland. Het bestuur van DIN staat heel mooi op de foto met de president van Suriname ( zie website DIN). De Surinaamse regering heeft echter geen enkele zeggenschap over deze stichting. Het bestuur is verantwoordelijk voor hun daden en niet de regering van Suriname. Zie hier het manco tussen DIS en DIN. Vanaf het begin was het duidelijk, dat de aanpak verkeerd was. Een groot deel van de Surinaamse Nederlanders wist op voorhand, dat deze werkwijze tussen DIS en DIN niet goed was en gedoemd was te mislukken. Op 22 augustus 2022 trad het volledige bestuur van DIN af. De heer John Brewster zal nagaan welke mogelijkheden er zijn om een doorstart van DIN te maken.

Het afgelopen jaar heeft de diaspora in Nederland ook niets gehoord van DIN.

Directoraat Diaspora Unit in Suriname

Na het voorgaande kan de conclusie getrokken worden, dat het opzetten van een directoraat diaspora unit onder BIBIS een goede oplossing is voor Suriname. Op de Surinaamse ambassade in Nederland worden twee personen aangesteld, die als intermediair zullen optreden. Deze twee personen komen niet in vaste dienst van Suriname. Zij zullen als vrijwilligers optreden. De werkzaamheden zullen zij zoveel mogelijk van huis verrichten. Zij zullen rechtstreeks aan de directeur diaspora unit rapporteren. Maandelijks zal er een overleg met de twee vrijwilligers plaatsvinden op de Surinaamse ambassade onder leiding van de Surinaamse ambassadeur.

Oproep aan de Surinamers en Surinaamse Nederlanders

Wij (Surinamers en Surinaamse Nederlanders) moeten ons nu richten op de ontwikkeling van Suriname. Wij moeten niet blijven praten over zaken die niet relevant zijn. Dus de mensen worden opgeroepen zich met belangrijke zaken bezig te houden. De ontwikkeling van Suriname staat voorop.

De mensen in Suriname moeten gaan beseffen, dat zij voor een enorme uitdaging staan. Zij moeten hard werken om de productie op te voeren. De leden van de DNA moeten het voorbeeld geven en laten zien, dat zij zich correct gedragen zowel in als buiten het parlement.

De Surinamers en de Surinaamse Nederlanders moeten stoppen met het (door-)sturen van onwaarheden (fake news) via social media (o.a. via Facebook, WhatsApp en Twitter).

Wij moeten met zijn allen werken aan de ontwikkeling van Suriname.

Dennis Lapar

Surinaamse Nederlander

error: Kopiëren mag niet!