Nieuwe Raad van Toezicht Centrum voor Innovatie en Productiviteit geïnstalleerd

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) heeft dinsdag 27 september de nieuwe Raad van Toezicht van het Centrum voor Innovatie en Productiviteit (CIP) geïnstalleerd voor een termijn van 3 jaren. 

De nieuwe Raad staat onder leiding van Aroen Jadoenathmisier, die Algemeen directeur is op het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ). De overige leden van de Raad zijn Dinesh Dinai (Ravaksur), Jenny Amatradjak-Kortram (ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen), Robby Holband (ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur), Menish Soerdjbalisingh (ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij), Naomi Esajas-Friperson (AW&J), Glenn Piroe (AW&J) en Jan van Charante (Vereniging Surinaams Bedrijfsleven).

De Raad wordt bij toerbeurt voorgezeten door een vertegenwoordiger van AW&J en EZ. 

Het CIP vloeit voort uit de Wet Centrum voor Innovatie en Productiviteit die in 2019 is aangenomen door De Nationale Assemblee (DNA) en heeft als doel om de productiviteit en innovatie te bevorderen in zowel de publieke als private sector. Dit moet leiden tot een verhoogde productie, economische groei, verbeterde concurrentiepositie en een gezonde beroepsbevolking voor Suriname.

Mac Andrew benadrukte, dat het CIP is opgenomen in het Herstelplan 2020-2022 in het kader van de ontwikkeling voor nationale productiviteitsverbetering met het doel dat de gewenste verbeteringmeteen doorwerkt naar de verhoging van het Bruto Nationaal Product (bnp). De Raad kreeg van hem de opdracht om gestand te doen aan de voornemens die zijn opgenomen in het plan. De bewindsman zegt zich ervan bewust te zijn, dat door een tekort aan specifieke expertise en ervaring het opstarten van het centrum op zich heeft laten wachten. Dit is de reden waarom de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) eerder dit jaar tijdens de Internationale Arbeidsconferentie (ILC) in juni om technische assistentie is gevraagd voor de opstart van het CIP. 

Intussen heeft de ILO met relevante stakeholders overleg gepleegd en is nu bezig om met de verkregen input een programma op te maken,gericht op het opstarten van het centrum. De ILO heeft zich ook bereid verklaard om de opstart van het CIP te ondersteunen met internationale deskundigen. Mac Andrew wees de Raad op het belang van de interventie van de ILO om te komen tot een snelle operationalisering van het CIP. Het verbeteren van innovatie en productiviteit in Suriname moet volgens de bewindsman uiteindelijk een positieve impact hebben op de groei van de economie.Hij verwacht daarom dat de Raad met grote ijver aan de slag gaat om de gestelde doelen te realiseren. 

De voorzitter van de Raad, de heer Jadoenathmisier, heeft de minister bedankt voor het vertrouwen gesteld in de nieuwe leden en heeft hem verzekerd dat de Raad meteen aan de slag gaat om het CIP zo snel mogelijk operationeel te stellen. 

error: Kopiëren mag niet!