Brandweerpost Onverdacht kampt met voertuigproblemen

Het brandweervoertuig van post Onverdacht heeft al bijkans een maand, maar verlichting aan één kant. “Een brandweervoertuig dat onder een overheidseigendom valt, kan toch niet met maar één verlichting rond rijden?”, aldus een brandweerman.

De brandweerman geeft aan, dat het hoofd van de technische dienst helemaal niets betekent voor de brandweerpost van Para. Naar zijn zeggen blijven zij maar vragen om hulp, maar krijgen zij geen gehoor. “We hebben altijd een stiefmoederlijke behandeling genoten van de leiding.” 

Hij zegt verder, dat banden en remmen van het voertuig ook al een maand verwisseld moeten worden, “maar men draalt en de kans is groot dat er leven op het spel is met zo een hoge snelheid.”

De redactie van Dagblad Suriname verneemt verder, dat de brandweerlieden al enkele dagen uitrukken zonder sirene. Dit zorgt ervoor dat zij te laat aankomen op de plaats van delict. Na 7 uur ’s avonds kunnen zij ook niet meer uitrukken. 

Vernomen wordt dat er veel meer problemen zijn, die maar niet aangepakt worden. En voor frustratie zorgt bij de brandweerlieden. “We hebben ook rechten en plichten. We hebben het recht ons zegje te doen als het niet goed gaat”, aldus de brandweerman die eerder genoemd werd. 

SK

error: Kopiëren mag niet!