Mogelijk samenwerking AW&J en stichting SukruPatu Saramacca op terrein suïcidepreventie bij jongeren

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J),heeft maandag 26 september een gesprek gehad met de directie van de stichting SukruPatu Saramacca, die een bijdrage wil leveren aan suïcidepreventie onder jongeren. De stichting was vertegenwoordigd door Roy Zondervan (directeur) en John Slagveer en Viekash Jageswan.  Stichting SukruPatu Saramacca houdt zich bezig met sociale projecten gericht op de jeugd. 

De minister had drie weken geleden, tijdens de presentatie van de resultaten van het onderzoek naar suïcidaal gedrag van jongeren tussen 16 en 25 jaar, alle stakeholders opgeroepen om de handen in elkaar te slaan om te voorkomen dat personen, in het bijzonder jongeren, onnodig een einde maken aan hun leven. De bewindsman was daarom ingenomen met het verzoek van de stichting om haar plan te ontvouwen voor hem en de directrice van Jeugdzaken, Genti Mangroe.

Uit de uiteenzetting van de stichting is gebleken, dat ze een aantal documentaires wil maken over suïcide, hoe suïcidaliteit bespreekbaar te maken, hoe suïcidaal gedrag te herkennen is bij een jongere, en hoe zelfdoding te voorkomen. De bedoelde documentaires hebben tot doel suïcidepreventie bij zowel jongeren als ouders, middels voorlichting en bewustwording over hoe in actie te komen als suïcidaal gedrag eenmaal wordt herkend. Ook werd gesproken over de kosten die gemoeid gaan met de productie en uitzending.  

Minister Mac Andrew bedankte de stichting voor het initiatief en voor de betrokkenheid bij het onderwerp. Het ministerie is doende om in het kader van suïcidepreventie bij jongeren een inventarisatie te maken van welke stakeholder wat zal doen en hoe de verscheidene preventieactiviteiten te stroomlijnen in het belang van de efficiëntie, effectiviteit en coördinatie. Alle initiatieven en activiteiten die aansluiten op het jeugdbeleid verwelkomt hij, zo ook de documentaires van de stichting die in voorbereiding zijn. 

De oplossing voor het probleem van zelfdoding onder jongeren geniet volgens de bewindsman de hoogste prioriteit door te werken aan de mentale gezondheid van jongeren, waarbij voorlichting en bewustwording een aanzet zijn tot preventie. 

Mac Andrew benadrukte dat middels dialoog, samenwerking en partnerschap, het beoogde doel snel bereikt kan worden. Intern zal daarom worden nagegaan hoe met de stichting SukruPatu Saramacca samengewerkt kan worden aan de realisatie van de documentaires. 

error: Kopiëren mag niet!