Defesie huldigt 62 gepensioneerden

Het ministerie van Defensie heeft dinsdag 27 september 62 gepensioneerden van het Nationaal Leger gehuldigd voor hun jarenlange inzet. In de multifunctionele zaal van het departement werden zij in de bloemetjes gezet.

Defensie-minister Krishna Mathoera heeft in haar toespraak benadrukt, dat de gehuldigden met trots mogen terugblikken op het fundament dat zij hebben gelegd voor de organisatie. 

De bewindsvrouwe heeft van de gelegenheid gebruikt gemaakt om stil te staan bij de uitdagingen waarmee de defensieorganisatie te maken heeft. Minister Mathoera zei onder meer, dat ondanks de moeilijke periode waarin de organisatie zich bevindt er toch is besloten om de huldiging door te laten gaan. “Ondanks de beperkte middelen, hebben we deze dag kunnen uitzetten. De waardering voor jullie kon niet uitblijven”, aldus de minister.

Enkele van de gepensioneerde militairen hebben zelf de jongere generatie van militairen helpen vormen.

Waarnemend bevelhebber, Werner Kioe A Sen, heeft de gepensioneerden bedankt voor hun geleverde bijdrage aan de defensieorganisatie. Hij merkte op dat een militair voor het leven militair is. “Ook al verlaat je de actieve dienst, als oudgediende verlaat je het leger nooit. Once a soldier, always a soldier.”

De gepensioneerden hebben voor hun jarenlange trouwe dienst een oorkonde, gouden pin en een enveloppe ontvangen.

error: Kopiëren mag niet!