PAHO roept Pan-Amerikaanse regio op oog te hebben voor immunisatie

Bij de opening van de 30e Pan-Amerikaanse Sanitaire Conferentie maandag 26 september erkende de directrice van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO), Carissa F. Etienne, dat er in de afgelopen tien jaar aanzienlijke vooruitgang is geboekt op het gebied van gezondheid, maar drong er bij de landen op aan om de huidige uitdagingen aan te pakken, waaronder het gebrek aan immunisatie dat “bijna drie decennia van vooruitgang op het gebied van kindervaccinaties in de afgelopen jaren heeft teruggedraaid”. 

“In de afgelopen tien jaar heb ik landen het idee van universele gezondheidszorg zien omzetten in praktisch beleid”, zei de PAHO-directrice, waarbij zij aangaf hoe lokale, regionale en nationale overheden samenwerken om “onze gezamenlijke agenda voor gezondheid in Noord- en Zuid-Amerika en de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling” te verwezenlijken. 

PAHO was in staat de technische samenwerking uit te breiden om de veerkracht van de gezondheidszorg en de paraatheid bij rampen te vergroten, wat “van groot belang bleek bij onze reacties op Zika, Covid en monkeypox”, aldus dr. Etienne. 

Hoewel de samenwerking echt effect heeft gehad op het verminderen van de ongelijkheid, zei dr. Etienne dat de landen in een houding van solidariteit moeten doorgaan om de huidige uitdagingen aan te pakken, waaronder de dalende vaccinatiegraad. 

Vaccinatiecijfers tot stilstand gekomen

Over de hele linie zijn de vaccinatiecijfers voor de te voorkomen ziekten tot stilstand gekomen of achteruit gegaan, aldus de PAHO-directrice, en in de regio circuleren nu ziekten die “we al hadden uitgebannen of ooit op het punt stonden te overtreffen”.

Zij drong er bij de landen op aan deze trends met “onwrikbare vastberadenheid” te keren, aangezien “andere ziekten zoals difterie en gele koorts slechts één uitbraak verwijderd zijn van regionale noodsituaties”. 

De directrice riep ook op tot meer samenwerking met het oog op universele gezondheid in de regio, aangezien tijdens Covid-19 “de wereld erkende hoe cruciaal gezondheid is voor onze samenlevingen en economieën”.  

“Al 120 jaar vertrouwt onze regio op samenwerking, omdat we hebben begrepen dat onze gezondheid, onze veiligheid en onze welvaart van elkaar afhankelijk zijn”, zei de directrice, verwijzend naar de oprichting van PAHO in 1902 om een noodsituatie met gele koorts aan te pakken. 

Nu we de pandemie te boven moeten komen, zei dr. Etienne, “moeten we meer doen om de gezondheid van onze mensen te verbeteren door samen te werken”. 

“Ik hoop dat we over 10 jaar naar onze regio kunnen kijken als één geheel”, zei dr. Etienne, waar landen de banden erkennen die de gezondheid van mens, planeet en dier met elkaar verbinden, en waar “digitale technologieën ziektebewaking verbeteren, de patiëntenervaring verbeteren en geïnformeerde besluitvorming in al onze lidstaten aanmoedigen”.

De 30e Pan-Amerikaanse Sanitaire Conferentie, die van 26-30 september 2022 wordt gehouden, is maandag van start gegaan en brengt hooggeplaatste hoogwaardigheidsbekleders en gezondheidsautoriteiten uit landen in de Pan-Amerikaanse regio samen om te beraadslagen over beleid ter versterking van de gezondheid. 

Tijdens deze week zullen de afgevaardigden de lopende gezondheidscrises bespreken, waaronder Covid-19 en de apenpokken, en het beleid en de strategieën bekijken om de regio beter voor te bereiden op toekomstige uitbraken. Dit omvat onder meer regionale maatregelen om het genoomtoezicht te verbeteren, veerkrachtige gezondheidswerkers te ontwikkelen en de regelgevingssystemen te verbeteren om de productie van gezondheidstechnologieën, zoals vaccins, te vergemakkelijken. Ook andere kwesties, zoals de toenemende last van psychische aandoeningen, de toegang tot eerstelijnszorg en de aanpak van niet-overdraagbare ziekten, zullen aan de orde komen. 

De Pan-Amerikaanse Sanitaire Conferentie is het hoogste besluitvormingsorgaan van de organisatie, die om de vijf jaar bijeenkomt om beleid vast te stellen ter verbetering van de gezondheid en het welzijn van de bevolking in de regio.

Tijdens de conferentie van dit jaar kiezen de lidstaten en de deelnemende landen de volgende directeur van de PAHO, die op 1 februari 2023 in functie treedt en de organisatie de komende vijf jaar zal leiden.  

Geselecteerde citaten uit de openingszitting van de 30e Pan-Amerikaanse Gezondheidsconferentie:

Dr. Julio Borba, minister van Volksgezondheid en Welzijn van Paraguay, scheidend voorzitter van de Pan-Amerikaanse Conferentie over Sanitaire Zaken.

“We kunnen bevestigen dat dit een pandemie van ongelijkheid is, die vooral op gezondheids-, economisch en sociaal gebied verergerd is, waarbij de ongelijkheid tussen en binnen landen is toegenomen. We moeten de nodige maatregelen nemen om dit nieuwe scenario het hoofd te bieden en het politieke engagement vernieuwen dat ons in staat zal stellen een meer geconsolideerd multilateraal systeem op te bouwen dat vooral voorrang geeft aan de versterking van de internationale samenwerking, solidariteit, billijkheid en eenheid tussen de lidstaten van deze organisatie.”  

Alberto Fernández, president van Argentinië (videoboodschap) 

“Ik wil twee dingen benadrukken die de pandemie ons heeft nagelaten: ten eerste het belang van prioriteit voor gezondheid en ten tweede dat in crisissituaties, zoals in elke noodsituatie, niemand zichzelf alleen kan redden. Onze regio is ongetwijfeld een van de meest actieve regio’s op het gebied van samenwerking, met name op het gebied van gezondheid. Het herstel na de pandemie biedt ons nieuwe mogelijkheden tot samenwerking. Alleen door te investeren in volksgezondheid, vanuit een op rechten gebaseerde benadering en met een genderperspectief, zullen we onze afhankelijkheid en kwetsbaarheid kunnen verminderen en beter voorbereid zijn op toekomstige mondiale uitdagingen.”

Charles Angelo Savarin, president van het Gemenebest Dominica

“De existentiële gezondheids- en economische bedreigingen van klimaatverandering, niet-overdraagbare ziekten en nieuwe en opkomende ziekten met het potentieel voor epidemieën en pandemieën vereisen nu meer dan ooit dat we solidair zijn in het bevorderen van onze gezondheidsagenda.”

Xavier Becerra, secretaris van het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Human Services 

“In deze moeilijke periode zijn we als regio samengekomen om de plaag van Covid-19 te bestrijden en we zijn nu op weg naar herstel en wederopbouw. Onze weg naar herstel en wederopbouw zal alleen mogelijk zijn als we onze gezondheidsstelsels samen opnieuw opbouwen en de nodige middelen investeren in de gezondheidsinfrastructuur.

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) (videoboodschap)  

“Zoals ik de afgelopen weken heb gezegd, zijn we nog nooit in een betere positie geweest om de Covid-19 pandemie als wereldwijde gezondheidscrisis te beëindigen.”

“Na tweeënhalf jaar in een lange, donkere tunnel, beginnen we net een glimp op te vangen van het licht aan het einde.”

“Maar we zijn nog niet aan het einde – we zitten nog steeds in de tunnel, en er zijn veel obstakels die ons kunnen laten struikelen als we niet voorzichtig te werk gaan.”

error: Kopiëren mag niet!