Zelfgemaakte drempels door buurtbewoners Licaniastraat verwijderd

De twee zelfgemaakte drempels door bewoners van de Licaniastraat te Flora in Paramaribo zijn verwijderd. De bewoners hadden zelf het initiatief genomen om de kruising van de Licania- en de Fajadjanstraat van drempels te voorzien. Deze waren gemaakt van straattegels en opgehoopt met zand.

De buurtbewoners zijn van oordeel dat op dit kruispunt vaak aanrijdingen plaatsvinden met ernstige gevolgen. Echter is het zelf plaatsen van drempels ongehoord. Niet ver van de kruising is het ministerie van Openbare Werken gevestigd. Daar is al vorig jaar bekend gemaakt dat wegdrempels niet meer vanzelfsprekend zullen zijn.

Tegenover Dagblad Suriname stelde minister Riad Nurmohamed eerder, dat nieuwe drempels niet meer vanzelfsprekend zullen zijn. Samen met het ministerie van Justitie en Politie wordt gewerkt aan verhoogde controle en handhaving van de snelheidslimieten op de weg, aldus de minister. 

“Het fenomeen hard rijden is vooralsnog een algemene beleving die geen directe reden geeft tot het plaatsen van een drempel/plateau. Ter voorkoming van precedenten is besloten dat het ministerie geen drempels/plateau’s aanvragen meer zal aanvaarden. Dispensatie zal wel worden verleend afhankelijk van de situatie ter plaatse nabij scholen, ziekenhuizen en gebedshuizen.” 

Een deskundige zei ook tegenover Dagblad Suriname: “Dit is ongehoord. Burgers kunnen geen overheidsbezittingen aantasten en verbouwen. Van waar komt het idee dat drempels alle rampen kunnen voorkomen? Ik ken geen enkel land met zoveel drempels en toch hebben wij een van de hoogste morbiditeit in het verkeer. Nog in verkeersveiligheid maand 7 doden.”

error: Kopiëren mag niet!