Het Korps Politie Suriname is niet in conditie

Tijdens haar omzwervingen kwam Dagblad Suriname terecht op een zitje van politiefunctionarissen. Het gezelschap was bijeen om eer te doen aan de kookkunst van een collega. Er werd gelachen om het buikje van de kok. “Je moet wat aan je conditie doen”, werd hem toegelachen. 

Lage score

Zo kwam het gesprek op oefening, training, sport en conditie binnen het korps. Uit de conversatie kan worden opgemaakt, dat het korps op die gebieden laag scoort. Ook wat schietoefeningen betreft kan het beter.

Kreupel

“Wij zijn geen vreemden in Jerusalem. Suriname is bankroet. Het korps loopt gebrekkig omdat Suriname kreupel is. Alles heeft te maken met de economische draagkracht van het land. Als het ministerie en Justitie en Politie meer te besteden had, zou het korps in betere doen zijn.”

Wondermiddel

“Door de problemen waarin het land verkeert denkt iedereen in termen van het wondermiddel geld. Andere wegen worden niet bewandeld. In goede lichamelijke conditie zijn is een belangrijkste vereiste waaraan een agent van politie moet voldoen.”

Depressie 

“Sport vermindert stress en depressie. Het verbetert de mentale gezondheid, maar wordt jammer genoeg niet doelgericht toegepast door het politievolk van Suriname. Het is wenselijk, dat naast opleiding voortdurende oefeningen en training er onderling en in politie verenigingsverband aan sport en spel wordt gedaan om ontwikkeling van sociale vaardigheden, het saamhorigheidsgevoel en broederschap te versterken.”

In toom houden

“De regering zet politie en militairen in om protestmanifestaties in toom te houden, zo niet, de kop in te drukken. Orde moet er zijn, maar er zijn ook andere methoden om de gemoederen te kalmeren. Geef het volk enige afleiding.”

Heilzaam

“Breng bijvoorbeeld, sport, spel, shows, festivals, zang, dans en andere uitingsvormen op sportvelden, speelvelden op de planken en via de media. Deze momenten van ontspanning en afleiding in het bedrukte leven doet de mens goed. Het heeft een heilzame werking. Het geeft kracht en energie om door te gaan.”

Integratie

“Tijdens het bezoek van premier Mark Rutte is er ook alleen maar in geldtermen gesproken. Er werd slechts aan economische integratie gedacht. Over cultuur en sport werd met geen woord gerept. Dit terwijl deze gebieden de mens bij elkaar brengt.”

Cultuuruitwisseling

“Vroeger waren er de Koninkrijkspelen, daar is niets voor in de plaats gekomen. Geïnstitutionaliseerde cultuuruitwisseling ontbreekt. Deze zou de gespannen verhouding tussen beide landen versoepelen en positieve emoties opwekken, die het helingsproces tussen beide landen ten goede komt.”

HD

error: Kopiëren mag niet!