De bekende feiten rond bouw Corantijnbrug

Deze week heeft de NDP-fractie in de Nationale Assemblee in een schrijven de regering dringend gevraagd alle activiteiten met Guyana met betrekking tot de bouw van een brug over de Corantijnrivier voorlopig te staken. Ze vindt dat de samenleving nationaal eerst goed dient te worden geïnformeerd over alle projecten die betrekking hebben op de relatie met Guyana, in het bijzonder de bouw van de brug. Met betrekking tot de plannen voor de bouw van de brug lijkt het voor de gedachtenvorming bij de samenleving goed om de feiten op een rij te zetten.

Locatie

De locaties aan beide zijde van de Corantijnrivier waar de brug moet komen is bekend. Aan Guyanese zijde komt de brug bij Moleson Creek en via Long Island komt de verbinding nabij South Drain.

Voorstudies

Op 4 mei vond op het ministerie van Openbare Werken in Paramaribo de ondertekening plaats van het contract voor de uitvoering van de voorstudies en het voorlopig ontwerp. Het contract behelst een bedrag van US$ 2 miljoen en met de uitvoering is belast WSP Caribbean Limited, een Trinidadiaans bedrijf. Het coördineren van de inschrijvingen van geïnteresseerde bouwbedrijven, zowel nationaal als internationaal, het ontwerp, bouwen, financieren, exploiteren en het onderhoud van de brug zitten ook in het pakket van WSP Caribbean Limited. Voor de contractondertekening was de Guyanese minister van publieke werken Juan Antony Edghill naar Suriname afgereisd. Het contract voor het verrichten van de voorstudies heeft een looptijd van 7 maanden. Dus in november moet de voorstudies zijn afgerond. Het is niet duidelijk wie het bedrag van US$ 2 miljoen betaalt.

EOI

Met de contractondertekening voor het uitvoeren van de voorstudies, vond ook de lancering plaats van de Expression of Interest (EOI). Bedrijven werden in de gelegenheid gesteld hun interesse kenbaar te maken voor de bouw van de brug.

Op 6 september werden op het kantoor van de National Procurement and Tender Administration Board (NPTAB) in Guyana de biedingen geopend. Vijf van de zes bieders die gereageerd hebben op de Expression of Interest (EOI) van het ministerie van Openbare Werken zijn Chinese bedrijven. Ballast Nedam uit Nederland is het zesde bedrijf.

BDFOM-model

De brug over de Corantijnrivier is een project waarin de regeringen van Suriname en Guyana participeren. De brug zal worden gebouwd op basis van het “Designs, Build, Finance, Operate and Maintain-model” (DBFOM). Dit gebeurt in een publiek-private samenwerking (PPS) regeling. De bouwer van de brug zal volgens het DBFOM-model voor de financiering zorgdragen. De te bouwen brug zal een doorvaartbreedte hebben van 100 meter hebben voor schepen tot maximaal 47.000 ton, een hoogte van 43 meter en een levensduur van 100 jaar.

Aanvang bouw

In de Guyanese media is bekend gemaakt dat na de registratie en inschrijvingen de streefdatum voor aanvang van de bouw tegen eind van dit jaar is met een minimale bouwtijd van twee jaar.

Naar de Surinaamse samenleving toe is hierover door de regering niets gemeld. Het ontbreekt de samenleving verder ook aan andere belangrijke detailinformatie. Het wordt de hoogste tijd dat de regering de bevolking niet langer in het ongewisse houdt over zo een belangrijk project, zeker ook omdat Guyana erbij betrokken is.

Vragen

Terecht heeft de NDP-fractie in het schrijven aan president Chandrikapersad Santokhi gevraagd om het parlement breedvoerig te informeren omtrent de bouwplannen van de brug over de Corantijnrivier.  De  NDP-fractie wenst over het volgende te worden geïnformeerd: 

  • De keus van de regering om de Guyanese regering ook een sleutelrol te laten vervullen in het ontwerpen van de brug op Surinaams grondgebied.
  • De exacte betrokkenheid van Guyana hierin.
  • De plaats waar de aanbestedingen en toewijzingen zullen plaatsvinden.
  • De financiering van dit project.
  • De afspraken die zijn gemaakt over het beheer van de brug.

SS

error: Kopiëren mag niet!