Minister Mac Andrew ontvangt adviesrapport over veilig werken met ioniserende stralen

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) heeft op woensdag 17 augustus het adviesrapport ‘Opleidingsstelsel Stralingsbescherming in Suriname’ in ontvangst genomen uit handen van Whitney Coulor-Rellum, klinisch fysicus en coördinerend stralingsbeschermingsdeskundige in Suriname, zo meldt AW&J donderdag 22 september.

Met het rapport wil de stralingsbeschermingsdeskundige aandacht vragen voor het veilig werken met ioniserende stralen, omdat bij verkeerd gebruik het lichaam kan worden blootgesteld aan radioactieve straling.

Het aangenomen document pleit voor verplichte en erkende opleidingen voor personen die werken met ioniserende stralen waardoor de juiste kennis, vaardigheden en competenties kunnen worden toegepast om veilig te kunnen werken.

Het directoraat Arbeidsinspectie is belast met het toezien op de naleving van de Veiligheidsvoorschriften zoals opgenomen in de Veiligheidswet. Het Veiligheidsvoorschrift-8 stelt, dat werknemers beveiligd moeten zijn tegen de gevaren van toestellen die ioniserende stralen uitzenden en van radioactieve stoffen ter voorkoming van ongevallen, besmetting en beroepsziekten. 

De minister is blij met het initiatief om middels trainingen en opleidingen een bijdrage te leveren aan het doel dat het Veiligheidschrift-8 beoogt. Intussen hebben 10 arbeidsinspecteurs een basisopleiding in de bestralingsbescherming gevolgd van de Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne, afdeling Suriname en het Caribisch gebied (NVS-SC), in samenwerking met de Groningen Academy for Radiation Protection. Hierdoor zijn ze in staat toezicht te houden op de naleving van het bedoeld Veiligheidsvoorschrift. 

Bij het in ontvangst nemen van het adviesrapport door de minister, waren ook aanwezig de Regionaal Hoofden van de Arbeidsinspectie, Merlien Nelson en Ashwin Orie. Beiden onderstreepten het voornemen van een formeel opleidingsstelsel, gelet op het belang van veiligheid en gezondheid tijdens het werken met ioniserende stralen. Volgens hen dient de Arbeidsinspectie conform het Besluit Ioniserende stralen controle uit te voeren al bij de invoer, het transport, gebruik en de afvoer van radioactieve stoffen en rӧntgentoestellen en het is van belang dat werkers al bij de invoer weten wat de gevaren kunnen zijn van deze stralen. 

Het adviesrapport kwam tot stand na meerdere overlegmomenten met Surinaamse stakeholders die betrokken zijn bij werkzaamheden met ioniserende straling. 

Ioniserende stralen worden dagelijks gebruikt in verschillende sectoren. In de medische sector bijvoorbeeld worden ioniserende stralen gebruikt voor het maken van röntgenfoto’s, om verschillende afwijkingen in een lichaam te kunnen detecteren. Ioniserende stralen worden ook gebruikt bij de radiotherapie, het bestralen van kwaadaardige tumoren.

Het gebruik van ioniserende stralen is niet alleen beperkt tot de medische sector, maar wordt ook in andere sectoren toegepast zoals bij de bagagescanners op de luchthaven, in de wegenbouw, bij het uitvoeren van controlewerkzaamheden in de olie- en gasindustrie. 

Op dit moment bestaat er geen formeel opleidingsstelsel in de bestralingsbescherming in Suriname. Om aan de vraag naar gecertificeerde stralingsbeschermingsdeskundigen te voldoen en om tevens de kennisuitwisseling te bevorderen tussen professionals in Suriname, is in november 2020 de afdeling NVS-SC (Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne afdeling Suriname en het Caribisch gebied) opgericht. 

Het adviesrapport is opgesteld door mevrouw Coulor-Rellum als coördinatrice van de afdeling NVS-SC en Hielke Freerk Boersma (NVS-liaison). 

De afdeling hoopt met dit rapport een aanzet gegeven te hebben voor het instellen van een formeel opleidingsstelsel in de stralingsbescherming in Suriname en hierdoor een bijdrage te leveren aan het veilig werken en leven met ioniserende stralen. 

(Foto bijschrift: Vlnr Merlien Nelson (Regionaal Hoofd Arbeidsinspectie), minister Steven Mac Andrew, Whitney Coulor-Rellum (klinisch fysicus en coördinerend bestralingsbeschermingsdeskundige in Suriname) en Ashwin Orie, Regionaal Hoofd Arbeidsinspectie)

error: Kopiëren mag niet!