NDP-fractie verbaasd over besprekingen opvang Afghaanse evacuees

De NDP-fractie in de Nationale Assemblee is zeer verbaasd over de besprekingen die de regering nu met de Amerikaanse autoriteiten aan het voeren is over de opvang van Afghaanse evacuees in Suriname. 

Fractieleider Rabin Parmessar zegt er perplex van te staan en plaatst vraagtekens bij deze actie van de regering. Hij vindt het kwalijk, dat de regering over zo een gevoelige zaak in bespreking is gegaan met de Amerikanen zonder zich eerst met nationale instituten en maatschappelijke groepen te hebben verstaan. Suriname is een gastvrij land. Echter gelet op de samenstelling van de Surinaamse bevolking, waarbij er sprake is van harmonie en een zeker evenwicht, vindt de NDP-fractie dat alles dient te worden nagelaten die deze bestaande situatie in gevaar zouden kunnen brengen. 

De samenleving zou er niets van hebben geweten indien de  Amerikaanse media er geen melding van zouden hebben gemaakt. Dit is weer het zoveelste bewijs van de non-transparantie van de regering. Zoals bij andere belangrijke kwesties zou de samenleving met een voldongen feit worden geconfronteerd.

Bevolkingspolitiek gevoelig

Volgens Parmessar is bevolkingspolitiek altijd een heel gevoelige zaak geweest in Suriname. Elk besluit dient weloverwogen en breed gedragen te zijn. “Elke keer wanneer de minister van Buitenlandse Zaken in het buitenland is voor het voeren van besprekingen, moeten we ons hart vasthouden over wat voor actie hij deze keer gaat ondernemen”, aldus de NDP-fractieleider, onder meer verwijzend naar de kwestie van de ambassade in Jeruzalem. 

Hij hoopt niet dat de besprekingen met de Amerikaanse autoriteiten over de opvang van Afghaanse evacuees in een stadium zijn waarbij toezeggingen zijn gedaan. De Amerikaanse regering is thans naarstig op zoek naar niet-NAVO landen voor de opvang van Afghaanse evacuees die sedert vorig jaar augustus zijn gestrand op de Amerikaanse militaire basis Camp Bondsteel in Kosovo. Het gaat om een groep evacuees die niet in aanmerking komt om tot de VS te worden toegelaten. Het zou gaan om personen waarvan niet uitgesloten kan worden dat zij banden hebben met de Taliban en/of personen met een dubieuze achtergrond. “Ze zijn niet goed bevonden om tot de VS te worden te worden toegelaten, maar wel goed genoeg om naar Suriname gestuurd te worden”, merkt Parmessar op. 

Een ander land in de Caricom-regio zou eerder ook benaderd zijn geworden voor de opvang van de Afghanen, maar die zou volgens de NDP-fractieleider hebben geweigerd.

600 Afghanen in Kosovo

Kosovo heeft in de afgelopen 12 maanden meer dan 600 Afghanen tijdelijk opvang geboden in afwachting op definitieve toestemming om toegelaten te worden tot de VS. Het zijn personen die voor het Amerikaans leger hebben gewerkt, met hun gezinnen. Na de terugtrekking van het Amerikaans leger vorig jaar augustus als gevolg van de machtsovername door de Taliban, is deze groep Afghanen naar Kosovo geëvacueerd. De meeste van hen zijn ondertussen na verkregen toestemming tot de VS toegelaten.

Er blijft echter nog een kleine groep over die definitief niet tot de VS toegelaten zal worden vanwege het niet voldoen aan de vereisten. Deze kleine groep gaat een onzekere toekomst tegemoet, omdat terugkeer naar Afghanistan geen optie is vanwege het gevaar voor vervolging door de Taliban.

SS

error: Kopiëren mag niet!