Financieel Gat & Zwart Gat

Door de miljarden diefstal van US dollars is er een groot gat in de financiële wereld of het officiële monetaire circuit van Suriname ontstaan. Het gaat om miljarden die oneigenlijk gebruikt zouden zijn en nog steeds niet kunnen worden verantwoord. Deze ‘zwarte’ US dollars zijn een vloek voor ons land, aangezien ze niet legaal (giraal) kunnen worden aangewend en aldus het gat in de financiële wereld van Suriname teweegbrengen. 

Daarnaast wordt Suriname internationaal in diskrediet gebracht door dit euvel. De politieke leiding heeft geen les geleerd van de in beslag genomen 19.5 miljoen Euro’s, waarvan de herkomst niet verklaard kan worden. Nu worden de onderhavige zwarte dollars ook in hetzelfde licht geplaatst. In plaats van deze gestolen of oneigenlijk gebruikte gelden op te sporen en te verantwoorden, alsook de verspilling en corruptie, die mede de hoge prijzen van essentiële behoeften veroorzaken,  te bestrijden, wordt er extra geld in omloop gebracht die de prijzen nog meer omhoog schroeven. 

Al deze onverstandige handelingen vinden hun weergave in de koersontwikkeling van vreemde valuta tegenover de SRD. Er is niets mysterieus hieraan. 

Bestuurlijke randvoorwaarden 

Verhoog de (export)productie en productiviteit en laat het recht structureel zegevieren en ziedaar de wisselkoersstabiliteit. Zelfs het verhogen van de royalty’s op de goud opbrengsten tot 8.5% en het invoeren van retentieregelingen ten behoeve van de import van productie-inputs en essentiële goederen zullen slechts tijdelijk helpen. Saneren van de overheidsuitgaven en genereren van inkomsten door het stimuleren en faciliteren van de (export)productie zijn onvermijdelijk voor economische groei en spreiding en zelfredzaamheid. Laat de inkomsten van burgers met rust, bezuinig op de uitgaven van politieke ambtsdragers en herstel de Trias Politica als onmisbare bestuurlijke randvoorwaarden! 

Zwart Gat 

Vooral het gebrek aan dit laatste werkt als een zwart gat, dat alles opslorpt wat in buurt komt. Ons bestuurlijk systeem zorgt er namelijk voor dat bijna alle verdiensten verdwijnen in de zakken van een relatief klein aantal personen, terwijl het justitieel systeem (ambtshalve) met verschillende maten lijkt te meten. Precies zoals de ontwikkelingsgelden en verdiensten vanaf 1975 ons volk armer maakten, staat ons ook te wachten wanneer olie en gas worden geëxploiteerd, of misschien zelfs erger.

Resetten 

Vandaar dat het van wezenlijk belang is om onze slaafse mindset en bestuurlijk systeem te resetten, zodat alleen integere en competente leiders mogen besturen, zoals good governance voorschrijft. Dan is er nog hoop!

Dr. Roy I. Bhikharie, PhD

Eerst het Volk, dan de Rest

error: Kopiëren mag niet!