‘Where do we go from here’

Vele landen worden bevolkt door mensen met verschillend geloof, huidskleur of ras. Wat is er mooier dan dat deze mensen, ondanks al die verschillen, toch in harmonie met elkaar in een land kunnen leven. Jammer genoeg laat de realiteit iets anders zien. Er wordt onderling gevochten en gemoord. Het ene ras claimt meer rechten te hebben dan het andere. Normaal is de leider, de aangewezen persoon om deze strijd onder elkaar te stoppen en het volk de weg te wijzen naar peace en harmonie. Dat gebeurt echter niet.

Het komt maar al te vaak voor dat de leider inpraat op zijn soortgenoten en ze zo, als het ware, duwt in de richting van apartheid. Zo ontstaan er in een en hetzelfde land vele groepen die tegen elkaar blijven vechten. De mensen willen een leider die niet alleen zijn eigen soort bevoordeeld, maar zich inzet voor alle mensen. Die ene man heeft de macht om die eenheid te brengen maar kiest voor apartheid. Ware vrede komt niet alleen door de afwezigheid van spanning, maar door de aanwezigheid van gerechtigheid.

Ik heb lang gedacht dat dit een ver van mijn bed show was, dat zoiets alleen in andere landen gebeurde. Ik zie echter dat een man continu probeert om Suriname dezelfde weg op te duwen. Dit land met al die verschillende rassen heeft altijd de eenheid kunnen bewaren. Echter sinds de vp aan de macht is, hitst hij met woorden en met zijn gedrag de bewoners van het binnenland op om zich te bundelen tot een eiland apart in Suriname. Recent nog was hij weer bezig om ‘zijn volk’ toe te spreken.                                                                                                                           

Men is bezig om het kiesstelsel aan te passen. Dit gebeurt volgens wet en recht voor het hele land. Hij mag bijschuiven aan de vergadertafel en aangeven waar hij het er wel of niet mee eens is. Jammer genoeg pakt hij het weer verkeerd aan. Hij richt zich persoonlijk tot de binnenlandbewoners en maakt ze wijs dat men hen de zetels wil afpakken. Hij praat over ze alsof de andere groepen de vijand zijn die de binnenlandbewoners bedreigen. Hij maakt de binnenlandbewoners wijs dat ze een groep apart zijn en zich moeten bundelen en ten strijde trekken tegen de’ vijand’. De mensen worden gewoon gehersenspoeld. Ook uit hij dreigende en provocerende taal. Hij heeft niet door dat hij als leidinggevende het verkeerde voorbeeld afgeeft namelijk apartheid zaait in plaats van eenheid. Hij beledigde de intelligentie van de binnenlandbewoners door te zeggen dat ze allemaal op hem alleen moeten stemmen. Hiermee gaf hij aan dat de mensen niet zelf mogen denken, ze moeten alleen maar gehoorzamen. If freedom of speech is taken away, then dumb and silent we may be led, like sheep to the slaughter.”

Als excuus voerde hij aan dat alle politieke partijen een etnische achtergrond hebben. Dat is waar, maar geen van die partijen hitst zijn etnische aanhangers op en zaait apartheid. Ondanks hun etnische achtergrond zetten ze zich in voor alle landgenoten. Alle partijen beseffen dat ze geen eiland van succes kunnen zijn te midden van een oceaan van armoede.

Het trieste is dat de vp niet door middel van een gesprek tot rede gebracht kan worden. Hij is geestelijk nog lang niet zo ver om het brede plaatje te zien, om zijn functie als vp los te koppelen van persoonlijk belang. Hij begrijpt niet dat hij, als leidinggevende van een multi cultureel land, een vader moet zijn voor alle mensen dus geen apartheid mag zaaien. Hij kan geen verstandig dialoog voeren en communiceert daarom door middel van stoere taal en dreigementen. Bouterse vertoonde dezelfde symptomen van macht demonstreren en bedreigingen uiten. Mannen als Bouterse en Brunswijk verstaan alleen de taal van het geweld. Ability may get you to the top, but it takes character to keep you there.

Dit is niet de eerste keer dat de vp zo onprofessioneel bezig is. Hij is steeds met dit provocerende gedrag weggekomen en het wordt steeds erger. Hij demonstreert openlijk dat hij geen respect heeft voor niets en niemand en kan doen en zeggen wat hij wilt. Ook is hij niet in staat om zich voor zijn vloergedrag te schamen.                                                                               

Zorgwekkend is het besef dat niemand hem kan stoppen, dus werken aan een correctie van het gedrag van de man zelf, heeft geen zin. Alleen als de binnenlandbewoners zelf gaan denken en niet meer blindelings gehoorzamen, zou dit land kunnen rusten op de drie stevige pijlers van eerlijkheid, integriteit en deskundigheid. 

Ik hoop dat het volk zo langzamerhand gaat beseffen wat ze het land hebben aangedaan door deze man als vp te accepteren. Laten we hopen dat het volk van deze ervaring heeft geleerd, dan is zijn aanwezigheid als vp toch niet volkomen waardeloos geweest, we kunnen hem namelijk altijd als slecht voorbeeld aanhalen. 

“Life is not defined by what we bring, but rather by what we leave behind.”

Josta Vaseur

error: Kopiëren mag niet!