Moeten de regionale organen (RR-en DR-leden) nog bestaan?

Op 25 februari 1980 namen de militairen de politieke macht in Suriname over. De wettig gekozen regering (meer bekend als de NPK11; bestaande uit de NPS, PSV, HPP en KTPI) werd weggeschoten.

Tussen 1980 tot en met november 1987 mochten er geen politieke activiteiten ontplooid worden. Na veel onderhandelen is het de politici gelukt om de militairen tot andere gedachten te brengen. Op 25 november 1987 werden weer verkiezingen gehouden met een ander kiesstelsel. Het aantal DNA-zetels werd van 39 naar 51 zetels gebracht. Naast de DNA-leden hebben wij ook Ressortraads- en Districtsraadsleden (RR- en DR-leden) gehad. In 2025 is het precies (1987-2025) 38 jaar, dat dit kiesstelsel bestaat. Het wordt de hoogste tijd dat politici van dit kiesstelsel een grondige evaluatie maken en nog moeten nadenken of de RR-en DR-leden in deze moderne tijd nog recht van bestaan hebben.

Het kiesstelsel van 1987; naast DNA-leden hebben wij nu ook RR-en DR-leden
Op DNA-niveau; Op basis van evenredige vertegenwoordiging  per district bij grootste gemiddelde en voorkeursstemmen (zie artikel 61 van de Grondwet).
Op RR-niveau; hieraan ligt ten grondslag het personen meerderheidsstelsel. De volgorde der gekozenen wordt bepaald naar de rangorde  der hoofdelijk verworven stemmen.
Op DR-niveau. Naar evenredigheid van de totaal in de ressortraden verworven zetels.

Op 1 januari 1985 hebben wij een andere districtsindeling in Suriname gehad. Wij hebben anno 2020 51 DNA-leden; 772 RR-leden en 118 DR-leden.Wij hebben nu in Suriname in totaal 941 volksvertegenwoordigers (op nationaal en regionaal niveau; zie tabel 1).

Wat kosten de RR- en DR-leden de overheid per regeringsperiode (60 maanden) in grote lijnen (een ruwe schatting). Ik wil de RR-en DR-leden niet onaangenaam zijn. De RR- en DR-leden worden heel belangrijk, wanneer de president en de vicepresident niet in De Nationale Assemblee gekozen kunnen worden. De verkiezingen worden dan in de Verenigde Volks Vergadering (VVV) gehouden. In 1996 heeft de toenmalige oppositie een behoorlijk deel op deze regionale leden “met lekkers omgekocht” om op de heren  J. Wijdenbosch en P. Radhakishun te laten stemmen. Ik zal niet verder op deze materie ingaan.

Hardeo Ramadhin

error: Kopiëren mag niet!