President Santokhi staat in toespraak VN Summit of Tranforming Education stil bij belang investeren onderwijs

Ondanks de vele crises wereldwijd blijft het nodig te investeren in goed onderwijs. De Summit of Transforming Education maandag 19 september was onderdeel van de 77e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Hierin werd het belang van onderwijs aangekaart.

President Chandrikapersad Santokhi gaf in zijn toespraak een samenvatting van de aanpak van onderwijs in Suriname tijdens de vele crises.

De veel gelijktijdige crises zoals voedselonzekerheid, inflatie, hoge energiekosten, klimaatverandering en de Covid-pandemie creëren een tegenslag in broodnodige investeringen voor het opschroeven van het onderwijs. President Santokhi is van mening, dat het nodig is stevige en gedurfde stappen te zetten, de onderwijssystemen te moderniseren en betere burgers te creëren in een op kennis gebaseerde en ICT-gedreven samenleving.

“Onderwijs is de sleutel tot het ontsluiten van ontwikkelingspotentieel en biedt de voorwaarde om de intergenerationele armoedecyclus te doorbreken. We hebben een aantal belangrijke beleidsinterventies gedaan, waaronder het verstrekken van financiële prikkels, om het schoolgeld tot een minimum te beperken en de zware financiële last voor gezinnen te verlichten.”

President Santokhi belichtte andere soortgelijke maatregelen genomen in Suriname zoals de pilot voor het schoolvoedselprogramma alsook huisvesting voor studenten van het platteland en binnenland om de toegang tot het hoger onderwijs te vergroten. 

Hij stond ook stil bij het belang het onderwijs aan te passen om expertise en vaardigheden te leveren die aansluiten op de behoeften van de particuliere sector. Ontwikkelingsgericht onderwijs is een belangrijk aspect bij de professionele ontwikkeling van het onderwijzend personeel.

Suriname heeft 10 hectare grond aangeboden aan jongeren van de Caricom om een innovatieve campus te bouwen voor studenten. “Ik waardeer de innovatieve benadering met meerdere belanghebbenden bij het transformeren van het onderwijs, dat zal bijdragen aan duurzame ontwikkeling. De toekomst hangt af van de jeugd van vandaag en morgen en uw betrokkenheid en steun zal cruciaal zijn voor duurzame ontwikkeling.”

error: Kopiëren mag niet!