BEP felicitatie boodschap Saamaka Daka

De politieke partij Broederschap en Eenheid in de Politiek, BEP, feliciteert de Granman, kapiteins en basya’s en leden van de stam der Saamaka oftewel Saramaccaners, met de herdenking van 260 jaar Saamaka Daka. Het vredestraktaat met de Saramacaanse stamt van 19 september 1762.

Anno 2022 feliciteren we ook de totale Surinaamse gemeenschap met de herdenking van deze historische dag van Suriname. De vredestraktaten of vredesverdragen gesloten met bosnegers oftewel marrons oftewel Afro-Surinamers in het binnenland, waren de herbevestiging van oeroude Afrikaanse waarden en normen die door de slavernij waren weggedrukt.

De ideologieën omtrent vrijheid, betrouwbaarheid; onderlinge hulp, saamhorigheid en samenwerking, reciprociteit, respect voor ouderen, respect voor de natuur, respect voor de cultuur, respect voor educatie teneinde een volwaardige man of een vrouw in de samenleving te mogen zijn.

De strijd der Saamaka werd gevoerd om een ideale samenleving te helpen vestigen, op grond van hun bekende ethische normen en waarden uit Afrika. De strijd is nog niet afgelopen helaas. Het gros van de Saamaka leeft in armoede ondanks de dappere strijd van de voorouders voor lotsverbetering, een menswaardig bestaan, tegen uitsluiting; discriminatie en onrecht. Vooralsnog is er ook geen zicht op de wettelijke erkenning van de grondenrechten als tribaal, in stamverband levend volk.

Het blijft een uitdaging om inbreuk, inmenging, afwijking en aantasting van het cultureel erfgoed en de beschaving van de Saamaka te pareren. Het erfgoed moet beschermd worden voor kennisoverdracht aan de kinderen en kindskinderen, voor delen van kennis met de andere Surinamers onderling, en voor behoud van de eigen identiteit in de Surinaamse bromkidyari.

BEP roept de Saramaccaners op om moed te houden en de strijd voor een ideale samenleving voor Suriname, niet op te geven.

BEP Media Team

error: Kopiëren mag niet!